Skoči do osrednje vsebine

Ustanovitev posvetovalnega odbora in intenziviranje mednarodnega sodelovanja z davčnimi upravami

Z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj ali odločitev pri delu Finančne uprave Republike Slovenije je v.d. generalnega direktorja mag. Ivan Simič ustanovil strokovno posvetovalno skupino, ki bo Finančni upravi Republike Slovenije v pomoč pri sistemskih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristojnosti.

Mag. Ivan Simič, v.d. generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije, se je v začetku tedna skupaj s svojimi sodelavci na delovnem sestanku sestal s Petro Mlakar, predsednico Davčno svetovalne zbornice Slovenije in mag. Francem Dergancem, predsednikom Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije.  

Davčni svetovalci so opozorili na kršenje pravic davkoplačevalcev v davčnih postopkih, prav tako pa so se dotaknili tudi pojma agresivnega davčnega svetovanja. Izražena je bila obojestranska potreba po medsebojnem sodelovanju med Finančno upravo Republike Slovenije in obema zbornicama, predvsem v smeri zakonitega plačevanja davčnih obveznosti, spoštovanja davčnih predpisov in pravic davčnih zavezancev v davčnih postopkih. Zato so se dogovorili za povečano sodelovanje in sprotno obveščanje o težavah na terenu.

Ustanovljen petčlanski posvetovalni odbor za sistemska in procesna vprašanja

Z namenom zmanjšanja tveganj napačnih ravnanj ali odločitev pri delu Finančne uprave Republike Slovenije je v.d. generalnega direktorja mag. Ivan Simič ustanovil strokovno posvetovalno skupino, ki bo Finančni upravi Republike Slovenije v pomoč pri sistemskih in procesnih vprašanjih v okviru njenih nalog in pristojnosti. Člani posvetovalne skupine so:

  1. Anton Jerovšek, profesor upravnega prava, nekdanji ustavni sodnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
  2. Janez Čebulj, profesor upravnega prava, nekdanji ustavni sodnik in nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
  3. Marjan Odar, docent za področje računovodstva in revizije Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, predsednik Komisije za Slovenske računovodske standarde in direktor Slovenskega inštituta za revizijo,
  4. Tamara Prezelj, davčna svetovalka, nekdanja direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov in strokovnjakinja na področju davka na dodano vrednost in
  5. Barbara Guzina, davčna svetovalka, sodna izvedenka za področje davkov, strokovnjakinja za transferne cene ter mednarodno obdavčitev fizičnih in pravnih oseb.


Mednarodne aktivnosti za poenostavitev poslovanja slovenskih davčnih zavezancev v tujini

Finančna uprava Republike Slovenije bo v naslednji mesecih dodatno okrepila dvostranska sodelovanja z nekaterimi davčnimi upravami jugovzhodne Evrope. Namen sodelovanja je izmenjava informacij, znanj in izkušenj ter poenostavitve poslovanja slovenskih davčnih zavezancev v teh državah.