Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za odpravo posledic namernega onesnaževanja v Pivoli v polnem teku

Na območju nelegalno odloženega blata v občini Hoče-Slivnica na tako imenovani spodnji lokaciji so se v petek, 11. junija 2021, pričela pripravljalna dela, potrebna za odvoz blata iz onesnaženega območja Pivolskega potoka.

Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda, koncesionar, podjetje VGP DRAVA Ptuj d.o.o., na terenu pospešeno izvaja aktivnosti intervencije za izvedbo ukrepov odprave posledic namernega onesnaženja. V ponedeljek, 14. junija 2021 so bile odpeljane tudi prve količine odstranjenega blata, pomešanega z zemljino. Prevzelo ga je podjetje Kostak d.o.o. Krško in bo predelano v kompost. 

Do petka, 18. junija 2021, je bilo območje spodnje lokacije očiščeno s strojno mehanizacijo, odpeljano je bilo okoli 200 ton blata, pomešanega z zemljino. Odvoz odpadnega blata, pomešanega z zemljino, se izvaja dnevno.Trenutno koncesionar pripravlja dostopno pot do zgornje lokacije nelegalno odloženega blata skozi strmo, težko dostopno globel.