Skoči do osrednje vsebine

Slovesna prisega pravosodnih policistk in pravosodnega policista

Na Generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij je v sredo, 23. junija 2021, potekala prisega dveh pravosodnih policistk in pravosodnega policista, ki bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig in Ljubljana.

Namestnik generalnega direktorja Robert Friškovec je vsem trem iskreno čestital ob prisegi, s katero so kandidati zaključili pot usposabljanja in postali s polnimi pooblastili člani družine zaposlenih v zaporskem sistemu.

Namestnik Friškovec je izpostavil, da pod besedo prisega Slovar slovenskega knjižnega jezika poda opis, da je to javna, po določenem postopku dana obljuba ravnati se po načelih, navedenih v izjavi. »Ne gre zgolj za formalen obred, gre za to, da ponotranjite z obljubo, kar ste izrekli: vestnost, odgovornost, humanost in zakonitost. Štiri besede, ki imajo veliko obrazov ali pa če rečem možnosti pri našem vsakdanjem delu. V naših vrstah je zelo pomembna etična drža in iskreno želim, da tega nikoli ne pozabite ter se vedno znova spominjate današnjega dne.«

Pravosodnim policistom je zaželel, da bi se v delovnem okolju dobro počutili, da bodo znali prisluhniti samim sebi in poskrbeti za svojo psiho-fizično kondicijo ter bodo dajali dober zgled tudi pravosodnim policistom, ki se bodo v prihodnje zaposlili v upravi. »Ne obstaja delovno okolje brez minusov, bistveno je, kako do njih pristopamo. V upravi pa želimo vsakemu posebej dati tudi možnost, da v okviru svoje zaposlitvene poti karierno raste.« Po uvodnem delu so prisotni izmenjali mnenja glede usposabljanja, namestnik pa je vsem prenesel tudi čestitke generalnega direktorja mag. Bojana Majcna.