Skoči do osrednje vsebine

Dvostransko srečanje ministra Boštjana Koritnika s portugalsko ministrico za modernizacijo državne uprave

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se je v sklopu zasedanja ministrov neformalne mreže javnih uprav držav članic EU (EUPAN) v Lizboni na dvostranskem srečanju sestal s portugalsko ministrico za modernizacijo državne uprave Alexandro Leitão. Spregovorila sta o Programu izmenjave voditeljev EU (EU leadership exchange programme), minister pa je sogovornici predstavil tudi prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Namen programa, ki ga vodi Portugalska, je izmenjava srednjih vodilnih kadrov v javni upravi, ki se ukvarjajo s področji inovativnost, digitalne preobrazbe javne uprave ter mednarodnimi odnosi med državami članicami EU.

Slovenija po besedah ministra Boštjana Koritnika podpira Program izmenjave voditeljev EU in je pripravljena sodelovati v pilotnem projektu v letu 2022 s Portugalsko, Francijo in Španijo. »Vloga voditeljev je zelo pomembna za učinkovitost in krepitev zmogljivosti javnih uslužbencev. Njihov pomen je bil še posebej opazen med pandemijo covida-19, ko so se morali hitro prilagoditi novim načinom komuniciranja in razviti krizne komunikacijske spretnosti. Zato lahko takšen program dodatno pripomore k spremembi kulture vodenja,« je ob tem dejal minister Koritnik.

Minister pa ob tem izpostavil odprta vprašanja glede financiranja programa, ter predlagal vzpostavitev spletne platforme, na kateri bodo potekale vse prijave kandidatov, ter potrebe in dobre prakse vsake države.

Prav tako pa je minister Koritnik portugalski sogovornici, ministrici Alexandri Leitão, predstavil prioritete Ministrstva za javno upravo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, kjer bomo osrednjo pozornost namenili staranju prebivalstva in upravljanju talentov v javni upravi. »Za starejše delavce je treba najti rešitve in pristope za njihov postopen prehod iz zaposlitve v upokojitev, kako čim bolje izkoristiti svoje izkušnje in znanje ter hkrati zagotoviti učinkovit prenos znanja na mlajše generacije,« je ob tem opozoril Koritnik.

V sklopu zasedanja pa se je že včeraj generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar sestal z generalno direktorico Direktorata za upravljanje s človeškimi viri in varnost pri Evropski komisiji Gertrud Ingestad. Spregovorila sta o sodelovanju v okviru mreže EUPAN, programu slovenskega predsedstva ter strategiji Komisije na področju upravljanja s kadri.