Skoči do osrednje vsebine

Udeležba državnega sekretarja Gašperja Dovžana na zasedanju Sveta za splošne zadeve

Člani Sveta za splošne zadeve so razpravljali o pripravah na zasedanje junijskega Evropskega sveta, širitvi Evropske unije in stabilizacijsko-pridružitvenemu procesu ter se seznanili s potekom Konference o prihodnosti Evrope. V okviru točke razno so na podlagi člena 7 Pogodbe o Evropski uniji opravili tudi razpravo o stanju vladavine prava na Poljskem in Madžarskem.

Državni sekretar Gašper Dovžan se je danes v Luksemburgu udeležil rednega zasedanja ministrov in državnih sekretarjev za evropske zadeve, ki so razpravljali o širitvi Evropske unije in stabilizacijsko-pridružitvenemu procesu. Portugalsko predsedstvo je predstavilo presek stanja in pojasnilo zastoj, ki preprečuje sprejem pogajalskega okvira za Severno Makedonijo. Državni sekretar Dovžan je pozdravil dosežen napredek portugalskega predsedstva in obenem obžaloval, da po sprejemu okrepljene širitvene metodologije marca 2021 ni prišlo do večjih premikov v širitvenem procesu. Pri tem je izpostavil, da je širitveni proces strateškega pomena za Evropo; od držav kandidatk terja izpolnjevanje pogojev in kriterijev za članstvo, od Unije pa kredibilnost in izpolnitev zavez.

V okviru priprav na zasedanje Evropskega sveta, ki bo potekalo 24. in 25. junija 2021 so ministri razpravljali o usklajevanju ukrepov v boju proti pandemiji covida-19, o gospodarskem okrevanju in zunanjepolitičnih temah. Slovenija podpira čimprejšnjo uporabo evropskega digitalnega potrdila ter boljšo odzivnost in pripravljenost na bodoče krize. Podpira tudi predlog o evropskem modelu športa, ki bo spodbujal vrednote športa v Evropi, kot so svoboda združevanja, solidarnost, raznolikost, odprtost, vključenost, ki predstavljajo evropski način življenja.

Člani Sveta za splošne zadeve so se v nadaljevanju zasedanja seznanili s potekom prvega plenarnega zasedanja Konference o prihodnosti Evrope v Strasbourgu in prvega vseevropskega dogodka v Lizboni.

Po neuspešnih pogajanjih o institucionalnem okvirnem sporazumu s Švico so govorili tudi prihodnjih odnosih med Evropsko unijo in Švico. Državni sekretar Dovžan je izpostavil nujnost ocene nadaljnjih korakov in potrebo po urejenih in dobrih medsebojnih odnosih.

Ministri in državni sekretarji so pod zadnjo točko opravili zaslišanje Poljske in Madžarske v okviru postopka po členu 7 Pogodbe o Evropski uniji v zvezi z ugotavljanjem obstoja resnega tveganja za vladavino prava v omenjenih državah članicah.