Skoči do osrednje vsebine

Sedem javnih razpisov za različne deležnike, ki delujejo na področju čebelarstva, v skupni vrednosti 566.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse deležnike (čebelarje, čebelarske organizacije), ki delujejo na področju čebelarstva, da bo predvidoma v četrtek, 24. junija 2021, v Uradnem listu RS objavljenih pet javnih razpisov, in sicer za oddajo vlog pri ukrepih:
 1. Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic;
 2. Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje;
 3. Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev;
 4. Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov;
 5. Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.
Detajl poslikanega lesenega čebelnjaka z različnimi motivi

Čebelnjak z različnimi motivi | Avtor: MKGP

Predvidoma v petek, 2. julija 2021, bosta v Uradnem listu RS objavljena dva javna razpisa, in sicer:

 • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 (sklop A in sklop B) in
 • Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021.

Javni razpisi, predvideni za objavo v Uradnem listu RS 24. 6. 2021:

 • Javni razpis za ukrep Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS do vključno  16. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 70.000 evrov

 • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS do vključno  16. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 23.000 evrov

 • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS do vključno  31. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 50.000 evrov

 • Javni razpis za ukrep Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: peti dan po objavi v Uradnem listu RS z začetkom ob 9. uri, do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 16. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 15.000 evrov

 • Javni razpis za ukrep Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v programskem obdobju 2020-2022

Rok za oddajo vlog: z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu RS do vključno  31. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 148.000 evrov

Pri ukrepu Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic se glede na preteklo ureditev povečuje subvencioniranje vzrejevalcev rodovniških čebeljih matic, ki vzdržujejo trotovske linije na plemenilni postaji in sicer pod dvema različnima pogojema. Vzrejevalce čebeljih matic se bo po novem subvencioniralo na način, da tisti, ki vzrejajo čebelje matice z dalj časa znanim poreklom prejmejo višjo podporo.

Pri ukrepu Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje je predmet podpore sofinanciranje registriranih zdravil dovoljenih za uporabo v ekološkem čebelarstvu, namenjenih zatiranju varoj. Sofinanciranje zdravil se omogoči vsem čebelarjem, ne le ekološkim čebelarjem.

Pri ukrepu Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je predmet javnega razpisa sofinanciranje nakupa različnih vrst didaktičnih pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo kakovostnih usposabljanj na področju čebelarstva.

Pri ukrepu Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov je podpora namenjena registriranim čebelarskim društvom, ki imajo potrjen pašni red in na dan 30. 6. 2021 v Registru čebelnjakov vpisanih vsaj 10 stojišč, z obveznostjo da jih bo toliko vpisanih tudi na dan 30. 8. 2021 in 30. 9. 2021.

Pri ukrepu Sofinanciranje nakupa opreme za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja se bo v okviru javnega razpisa sofinanciralo nakup opreme ki bo potrebna za izvedbo raziskave s katero se bo ugotavljalo alternativna pašna področja in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja.

Javna razpisa predvidena za objavo v Uradnem listu RS 2. 7. 2021:

 • 2. javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: peti dan po objavi v Uradnem listu RS z začetkom ob 9. uri, do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 31. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 250.000 evrov, od tega 114.000 evrov za sklop A in 136.000 evrov za sklop B

 • 2. javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021

Rok za oddajo vlog: peti dan po objavi v Uradnem listu RS z začetkom ob 9. uri, do zaprtja javnega razpisa oziroma do vključno 31. 7. 2021

Predvidena razpisana sredstva: 10.000 evrov

Namen ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja. Javni razpis se deli na dva sklopa in sicer na sklop A, ki je namenjen vsem vlagateljem, razen za čebelarska društva, ki so/bodo opravila nakup čebelarskih tehtnic z vremensko postajo in le-to vključili v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja (sklop B javnega razpisa).

V okviru ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev se čebelarjem omogoča sofinanciranje nakupa sredstev za prevoz čebel na pašo. Cilj te podpore sta posodobitev sredstev za prevoz čebel na pašo in dvig konkurenčnosti čebelarjenja.

Zainteresirane vlagatelje opozarjamo, da bo rok za prijavo na javne razpise zelo kratek, saj se izvajanje ukrepov v programskem letu 2021 zaključi z 31. julijem 2021.

Podrobnejše informacije bodo dostopne v predvidenih javnih razpisih, ko bodo le-ti objavljeni.