Skoči do osrednje vsebine

Uspešno izvedeno predavanje »Neprekinjeno poslovanje organizacije in revidiranje neprekinjenega poslovanja«

Na Uradu RS za nadzor proračuna tudi v letu 2021 nadaljujemo uspešno sodelovanje z Računskim sodiščem Republike Slovenije pri izobraževanju in posredovanju praktičnih izkušenj na področju revidiranja.

Dne 21.6.2021 smo organizirali predavanje z naslovom »Neprekinjeno poslovanje organizacije in revidiranje neprekinjenega poslovanja«,  ki je bilo namenjeno notranjim revizorjem proračunskih uporabnikov in zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov. Predavanje, ki je bilo izvedeno na daljavo in s tem dostopno prav vsem izvajalcem notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov, je izvedel dr. Boštjan Delak, imetnik slovenskega in mednarodnega naziva preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS in CISA) ter imetnik mednarodnih certifikatov s področja informacijske varnosti (CIS-A in CIS-M), ki je na Računskem sodišču zaposlen kot svetovalec za revizijsko statistiko in izvaja revizije smotrnosti poslovanja, vezane na informacijske sisteme.

Dr. Delak je uvodoma spomnil na nekatere dogodke v zadnjih letih, od naravnih nesreč do terorističnih napadov, kibernetskih napadov, epidemij bolezni in podobnih dogodkov, ki so v preteklosti in ki bodo tudi v prihodnosti lahko ogrozili neprekinjeno poslovanje različnih organizacij. Poudaril je, da je za vsako organizacijo pomembno, da si izdela načrt neprekinjenega delovanja organizacije, v katerem so zajeti vsi potrebni ukrepi za izogib posledicam omenjenih izrednih dogodkov oziroma za minimiziranje posledic takšnih dogodkov za organizacijo. Prav tako pa je pomembno tudi preverjanje izvajanja načrta delovanja organizacije.   

Poudaril je, da ima v praksi neprekinjeno poslovanje dva vidika, en vidik je neprekinjeno poslovanje procesov organizacije, drug vidik pa je neprekinjeno delovanje informacijskih sistemov. Omenil je tudi, da se v praksi na neprekinjeno poslovanje organizacije pogosto gleda predvsem skozi vidik neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov, zato se tudi odgovornost za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja pogosto obravnava kot odgovornost informatikov. Ne glede na vedno večjo pomembnost informacijskih sistemov pa je potrebno vedeti, da neprekinjeno poslovanje pomeni tudi neprekinjeno izvajanje procesov organizacije in da je za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja odgovorno vodstvo oziroma poslovodstvo.

V nadaljevanju je dr. Delak predstavil, kako lahko revizorji in notranji revizorju revidirajo sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja in kateri standardi veljajo na tem področju. Povedal je, da je tudi Računsko sodišče v zadnjem obdobju začelo izvajati revizije sistemov upravljanja neprekinjenega poslovanja, zato bodo njihove praktične izkušnje s tega področja revidiranja v prihodnosti zagotovo dobrodošle tudi za izvajalce notranjega revidiranja. Upravičeno namreč pričakujemo, da bo omenjeno področje po izkušnji z epidemijo covid-19 in njenim vplivom na neprekinjeno poslovanje proračunskih uporabnikov to postalo tudi predmet notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih.

Slušateljem se zahvaljujemo za udeležbo in sodelovanje pri predavanju, predavatelju dr. Boštjanu Delaku z Računskega sodišča Republike Slovenije pa za zanimivo predstavitev ter delitev znanja in izkušenj z izvajalci notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov na področju aktualne revizijske tematike.