Skoči do osrednje vsebine

Umik in odpoklic rdeče grenivke s poreklom iz Turčije

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila preko RASFF sistema obveščena o umiku in odpoklicu neskladne serije rdeče grenivke iz Turčije s trga. V neskladnem živilu so bili med drugim ugotovljeni nedovoljeni klorpirifos etil in fenbutatin ter prekoračena mejna vrednost pri proklorazu (ostanki pesticidov).

Živilo: rdeča grenivka

Lot / serija: 21122003434

Poreklo: Turčija

Veletrgovec: GEAPRODUKT d.o.o., Dolenjska cesta 242, p. Ljubljana (041 266 725).

Analizni rezultati neskladnega lota živila izkazujejo neskladno in potencialno nevarno živilo.

Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijsko verigo neskladne serije živila izvajajo umik in odpoklic živila s trga.

Potrošnike pozivamo, da v kolikor neskladne rdeče grenivke še hranijo doma, naj jih ne zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto prodaje. Pri tem je potrebno pri prodajalcu preveriti ali so kupljene grenivke iz neskladnega lota.