Skoči do osrednje vsebine

Predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini v Mestni Občini Koper

V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Mestni Občini Koper.

Mestna Občina Koper je 15. junija 2021 razpisala predčasne volitve članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini. Za dan, ko začnejo teči roki za volilna opravila, je določen 21. junij 2021, volitve pa bodo v nedeljo, 1. avgusta 2021.

Število volilnih upravičencev v Mestni Občini Koper

Ime občine Ime volilne enote lokalnega volišča Šifra in ime lokalnega volišča Število volilnih upravičencev
Koper Volilna enota 1 529 - Božiči – kulturni dom 1.233
Koper Volilna enota 1 530 - Božiči – kulturni dom 700
Skupaj 1.933