Skoči do osrednje vsebine

Odgovor ministrstva na vprašanje nemškega časopisa Der Standard v zvezi z medijskim razpisom

Objavljamo odgovor Ministrstva za kulturo na vprašanje časopisa Der Standard v zvezi z medijskim razpisom. Odgovor objavljamo kot dodatno pojasnilo, ker se podobna vprašanja pojavljajo v več tujih medijih. Menimo, da vprašanja izhajajo iz nerazumevanja zakonodaje, ki ureja financiranje zasebnih medijev prek medijskega razpisa. Odgovor objavljamo v slovenskem in angleškem jeziku.

Odgovor v slovenskem jeziku

Zakaj se je vlada letos odločila, da časopisu Delo in radiu "Radio Študent" ne nameni medijske subvencije?

Medijski razpis ministrstva za kulturo ni subvencija. Zasebni mediji prejemajo subvencije v obliki davčnih olajšav z drugimi mehanizmi. Medijski razpis je natečaj, pri katerem zasebni mediji oddajo svoje projekte, katere oceni strokovna komisija za medije. Projekti z najvišjimi ocenami pridobijo sredstva. Časnik Delo ni bil deležen sredstev iz razpisa, ker ni zbral potrebnih točk za finaciranje. Poleg tega želimo poudariti, da je Radio Študent prijavil dva medijska projekta. Eden od projektov ni prejel dovolj visokih ocen, potrebnih za financiranje iz razpisa, drugi pa jih je. Radio Študent je leta 2020 prejel sredstva iz posebnega sklada nevladnih organizacij v višini 200.000,00 EUR, oba s časopisom Delo pa sta bila deležna interventnih sredstev namenjenih lajšanju posledic koronavirusne bolezni, kot tudi davčnih olajšav.

Odgovor v angleškem jeziku

Why did the government decided not to give press subsidies this year to the newspaper Delo and to the radio "Radio Student"?

The media tender provided by the Ministry of culture is not a subsidy. Private media receive subsidies in form of tax relief through other mechanisms. The media tender is a competition wherein private media submit their projects for evaluation by the media expert commission. Projects with top marks obtain funding. Delo newspaper was not privy to funds from the tender because they did not gather marks needed to be funded. Additionally, we would like to point out that Radio Študent submitted two media projects. One of the projects did not receive marks necessary for financing from the tender, while the other one did. Radio Študent received funds in 2020 from a special NGO fund in amount of 200.000,00 euros, while both media outlets in question were privy to funds from covid relief fund as well as other tax relief subsidies.