Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek otvoril posodobljene namakalne sisteme

Minister dr. Jože Podgoršek se je udeležil slovesne otvoritve posodobljenih namakalnih sistemov z več uporabniki v okviru zaključene investicije v Spodnji Savinjski dolini. Navedeni namakalni sistemi so v lasti Društva namakalnih naprav Breg – Roje in Društva namakalnih naprav Kaplja vas.

Podnebne spremembe so pokazale, da se mora nanje kmetijstvo zelo prilagajati. Eden ključnih ukrepov so namakalni sistemi. Prvi je bil v Sloveniji narejen že v 80. letih prejšnjega stoletja, ti pa so sedaj potrebni tehnoloških posodobitev. To je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano omogočil s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih v letu 2016. Minister je v svojem nagovoru poudaril, da glavni strošek posodabljanja namakalnih sistemov predstavljajo črpališča, kjer se bo menjalo črpalko ter obnovilo sistem. Za projekt bo namenjenih tudi 5 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev. V svojem nagovoru je minister izpostavil:

»Podnebne spremembe so tukaj. Zagotovo bo potrebno iskati tudi s takšnimi investicijami rešitve, prilagajati celotno kmetijstvo, podnebnim spremembam in stabilizirati pridelavo. Vsi si želimo uživati hrano slovenskega porekla. Teh slabih 5 milijonov investicijskih sredstev je le en kamenček v mozaiku. V novem programskem obdobju želimo izpeljati tiste investicijske projekte, ki bodo slovenskemu kmetijstvu pomagali pri njegovi trajnosti, zelenem prehodu in tudi na odpornosti. V pridelavo je zato potrebno vnesti nova znanja in tehnologije, ki bodo bistveno manj obremenjujoče za okolje.«

V nadaljevanju je dodal, da so namakalna društva izkazala velik interes za posodobitev. Ob tem je pohvalil Kmetijsko gozdarski zavod Celje, ki je projekt vodil od začetka. Dodal je, da gre pri tem projektu za zgodbo o uspehu, kjer so sodelovali vsi ključni akterji, predvsem kmetje, ki v namakanju vidijo edino možnost stabilnega pridelka

S tem projektom se je zaključila prva faza obnove namakalnih sistemov.  Predvidena je tudi druga faza posodobitve, kjer se bodo menjale vodovodne cevi.