Skoči do osrednje vsebine

V Kranju uradno namenu predali novo avtolestev

Minister za obrambo mag. Matej Tonin si je danes v Kranju ogledal gasilsko vajo Gasilsko reševalne službe Kranj in okoliških gasilskih društev. V vaji so za gašenje Prešernovega gledališča Kranj uporabili tudi novo avtolestev, ki so jo kranjski gasilci dobili lani jeseni. Danes so novo pridobitev še uradno predali namenu.

Da nakup nove avtolestve dokazuje, da je moč v sodelovanju, je v svojem govoru poudaril tudi minister Tonin. Za nakup 42-metrske lestve, investicije v vrednosti 900 tisoč evrov, je sredstva prispevalo sedem gorenjskih občin, Kranj, Jezersko, Škofja Loka, Naklo, Šenčur, Škofja Loka in Tržič, ter Uprava za zaščito in reševanje oziroma Ministrstvo za obrambo prek požarnega sklada.

Minister Matej Tonin je v nadaljevanju govora orisal napore ministrstva za obrambo za izboljšanje kakovosti dela tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev. Posebej je poudaril pomoč prostovoljnim gasilcev v okviru protikoronskih zakonov.

Minister Tonin se je ustavil tudi pri reševanju problematike poklicnih gasilcev. »Kot minister sem si za področje poklicnega gasilstva postavil tri jasne prioritete, ki jih pospešeno uresničujemo. Novelacija Zakona o gasilstvu, ki bo uredila sistemski okvir in status poklicnih gasilcev. Uvedba standardiziranih gasilskih zavarovanj, ki bo tako za prostovoljne kot za poklicne gasilce zagotovila ustrezno varnost v primeru nesreč ali poškodb na intervencijah. In kot tretjo prioriteto smo si zastavili uvedbo karierne poti za poklicne gasilce.« »Če gasilci skrbite za našo varnost, je naša dolžnost, da poskrbimo za ustrezna zavarovanja in vašo varnost,« je dodal minister.

V preteklih tednih so potekala intenzivna pogajanja s Sindikatom poklicnih gasilcev. Minister mag. Matej Tonin je danes v Kranju povedal, da smo uskladili spremembo Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence. »Z njo se položajni dodatek ureja tudi za vodje manjših skupin v poklicnem gasilstvu – za vodenje enot, ki štejejo med tri in pet pripadnikov. S tem že konkretno izboljšujemo vaš položaj. S spremembo se strinjajo tudi ustanovitelji javnih zavodov s področja poklicnega gasilstva in financerji javne službe – to so občine ustanoviteljice.« »Z dialogom in pripravljenostjo na kompromis so rešljivi vsi izzivi in verjamem, da nam bo uspelo,« je zaključil minister mag. Matej Tonin.

Minister in predstavniki gasilskih društev so svečano prerezali trak. Za njimi je novo gasilsko vozilo z lestvijo

Danes so novo avtolestev še uradno predali namenu | Avtor Monika Sušanj, MORS

1 / 2