Skoči do osrednje vsebine

Sporočilo za javnost

Okrožno sodišče v Ljubljani je zavrnilo predlog Odvetniške družbe Kozinc & partnerji, ki zastopa tožečo stranko Slovensko tiskovno agencijo, d.o.o., za izdajo začasne odredbe v sporu zoper Urad vlade za komuniciranje.

Odvetniška družba Kozinc & partnerji je v imenu STA podala naslednji predlog za izdajo začasne odredbe, ki je bil z odločitvijo sodišča zavrnjen:

1. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki v roku 8 dni plačati znesek 845.000,00 EUR, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila.

2. Tožena stranka je dolžna tožeči stranki za obdobje od junija 2021 do decembra 2021 oz. najdlje do pravnomočne odločitve o tožbi plačevati mesečno nadomestilo za opravljanje javne službe v znesku 169.000,00 EUR, in sicer vsakega 1. v mesecu za pretekli mesec, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude do plačila.

3. Ugovor zoper to začasno odredbo ne zadrži njene izvršitve.

V nadaljevanju sodnica med drugim tudi zapiše, da »z začasno odredbo ni dopustno toženi stranki naložiti enakega plačila, kot ga tožeča stranka uveljavlja s tožbo, saj bi to prejudiciralo odločitev sodišča v zadevi brez potrebne izvedbe kontradiktornega postopka«.

UKOM ob tem izpostavlja, da je to že druga odločitev sodišča, ki zadeva financiranje STA. Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč že 05.05.2021 razveljavilo sklep o izvršbi, ki ga je prav tako predlagala Slovenska tiskovna agencija d.o.o.

Kot je sicer znano, je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, ki določa način izvedbe in izračun financiranja Slovenske tiskovne agencije na podlagi obsega mesečnih storitev, ki jih kot del javne službe od STA zahteva Zakon o Slovenski tiskovni agenciji. V želji, da se uredba začne izvajati nemudoma po svoji uveljavitvi, je UKOM povabil na skupni sestanek tako direktorja STA Bojana Veselinovića kot tudi člane nadzornega sveta STA.