Skoči do osrednje vsebine

Spletna konferenca v okviru projekta "Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi"

V okviru projekta "Omogočanje mulitimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi", je v četrtek, 17. junija 2021, potekala spletna konferenca, ki je bila namenjena občinam ter invalidskim in drugim društvom, ki sodelujejo pri projektu. Zbrane je nagovoril državni sekretar Blaž Košorok, predsednik NSIOS Borut Sever ter predstavniki izvajalcev projekta Geodetskega inštituta Slovenije in Beletrine.

"Kolikor je mogoče, si moramo prizadevati, da bi invalidi in ostale ranljive skupine živeli samostojno in neodvisno življenje. V Sloveniji smo glede tega storili že  veliko, še vedno pa je mnogo priložnosti, tudi pri zagotavljanju mobilnosti za vse ljudi. Stopnja urejenosti te problematike je enaka stopnji kakovosti in civiliziranosti naše družbe. Tudi zato je projekt Ministrstva za infrastrukturo "Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi tako zelo pomemben," je dejal državni sekretar Košorok.

"Vsi pozitivni učinki vsebin projekta bodo zaživeli pri vseh osebah, ne zgolj pri invalidih oz. ranljivih skupinah" je med drugim poudaril predstavnik invalidskih organizacij Slovenije - NSIOS Borut  Sever.  Pri tem pa je po mnenju Romana Renerja, vodje projekta pri Geodetskem inštitutu Slovenije, ključno, "da se ranljivim skupinam in vsem ostalim prenese vse znanje in jim s tem kot družba omogočimo enakopravnost. Tako se bo kvaliteta življenja v praktičnih izvedbah, kot so spletna dostopnost, vzpostavitev baze podatkov in pregledovanje baze podatkov tudi uresničevala." 

Po mnenju Vojmirja Drašlerja, vodje projekta na Ministrstvu za infrastrukturo, "projekt zadeva implementacijo pozitivne zakonodaje upoštevajoč vso vrednost posameznika zlasti tistega, ki je omejen v svoji funkcionalnosti. Le tako se bo družba bogatila in to je ključna naloga države, da kar je bilo zamujeno sedaj revitalizira in se tako ustvari nov trajnostni razvoj tudi v mobilnosti."

Na spletni konferenci so bili predstavljeni rezultati dosedanjega dela, pa tudi načrti za prihodnost. Projektu multimodalne mobilnosti se je doslej pridružilo 28 občin, v letošnjem letu pa načrtujemo priključitev 20 novih občin. Rezultati projekta so: standardiziran državni sloj podatkov za mobilnost invalidov, pregledovalnik in brezplačna uporaba podatkov, spletna dostopnost do informacij za mobilnost, standardizirana uporabniška izkušnja v celotni državi, razvoj novih digitalnih storitev iz podatkovne baze ter ozaveščanje, prenos znanj in promocija skozi izvedbo regijskih delavnic ter drugih aktivnosti.