Skoči do osrednje vsebine

Nova spletna stran Združenja evropskih upravnih organov za jedrsko varnost WENRA

Združenje WENRA je vzpostavilo novo spletno stran za informiranje javnosti o svojem delu.

WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) je neformalno združenje predstavnikov jedrskih upravnih organov evropskih držav z jedrskimi programi. Glavne naloge združenja so razvoj skupnega pristopa k jedrski varnosti, zagotavljanje neodvisnih pregledov jedrske varnosti v državah kandidatkah za vstop v EU ter izmenjava izkušenj na področju jedrske varnosti.

Uprava za jedrsko varnost je glavna slovenska kontaktna točka za sodelovanje z združenjem. V WENRA je sicer zastopanih osemnajst držav članic, ena pridružena članica in dvanajst držav opazovalk, med njimi tudi neevropske države.

Nova spletna stran je zaživela v tem tednu in med drugim ponuja dostop do informacij o dejavnostih združenja in njegovih delovnih skupin, podatkov o upravnih organih držav članic in izdanih publikacij.