Skoči do osrednje vsebine

Informativne odločbe za ukrep finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa v času COVID-19

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes, 18. 6. 2021, pričela z izdajo informativnih odločb o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021. Vse informativne odločbe bodo predvidoma izdane do konca naslednjega tedna.

Namen ukrepa je dodelitev finančne pomoči govedorejcem zaradi izpada dohodka v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021. Finančno nadomestilo je dodeljeno nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki so:

- redili moško govedo, ki je kadarkoli v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2021 doseglo starost vsaj šestnajst mesecev in ne več kot trideset mesecev ter so ga pred tem imeli v reji več kot šest mesecev,

- redili žensko govedo, ki je 1. 10. 2020 doseglo starost vsaj dvajset mesecev, in so ga najpozneje do 31. 3. 2021 imeli v reji več kot šest mesecev ter ni telilo do 30. 4. 2021,

Predpisane pogoje izpolnjuje 20.104 nosilcev kmetijskih gospodarstev, katerim bodo izplačana sredstva v skupni višini 6.907.857,00 evrov.