Skoči do osrednje vsebine

Promocija vina na trgih tretjih držav

Približuje se rok za oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa (tako imenovani drugi zahtevek) za odobrene programe Promocije vina na trgih tretjih držav za leto 2020, za dejavnosti izvedene med 1. 1. 2021 in 31. 5. 2021.

Rok za oddajo vloge je 20. 6. 2021. Vlagatelji lahko na Agencijo sporočijo vse spremembe programa tik pred samo oddajo Vloge za povrnitev upravičenih stroškov.

Vlogo za povrnitev upravičenih stroškov za izvedene dejavnosti iz programa se lahko pošlje po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov vin-ukrepi.aktrp@gov.si