Skoči do osrednje vsebine

Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano začenja z vsesplošno promocijsko kampanjo z naslovom »Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno.« Z njo želimo približati svežo, sezonsko, lokalno pridelano hrano, spodbuditi potrošnike, da posegajo po pridelkih in živilih domačih proizvajalcev ter opozoriti na ohranjanje podeželja.
Plakat kampanje Ohranimo domače Izbirajmo lokalno

Plakat kampanje "Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno."

Slovensko podeželje je izjemno raznoliko, edinstveno oblikovano s številnimi krajinskimi posebnostmi, ki odločilno vplivajo na bivanje, obseg, vrsto rabe zemljišč, ter na izbrani način kmetovanja. Kakovost življenja na podeželju je povezana z ohranjanjem kulturne krajine in naravne dediščine. Na oblikovanje podeželja vpliva digitalizacija, mobilnost, dostopnost, tehnološki napredki in slovenski pridelovalci ter predelovalci, ki proizvajajo lokalno pridelano hrano in ustvarjajo delovna mesta.

S temeljnimi življenjskimi naravnimi viri (tla, voda, zrak, ohranjeni naravni ekosistemi) je potrebno ravnati skrbno. Ti viri so ključnega pomena tudi za pridelavo in predelavo kakovostne in varne hrane. V ospredje se tako mora postaviti slovenski proizvajalec, ki skrbi za pridelavo in predelavo hrane, vpliva na vzdrževano podeželsko krajino, obdelavo zemljišč in tudi za možnosti aktivnosti na podeželju in razvoj turizma. Hrana in okolje sta ob težnji za povečanje samooskrbe nujna sestavna in močno prepletena člena  pri ohranjanju podeželja in zagotavljanju hrane. Kmetijstvo je gospodarska panoga, ki v vsej svoji večnamenski vlogi izpolnjuje pričakovanja povezana s hrano, naravnimi viri in skrbi za edinstvenost in razvoj podeželja.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano želimo s kampanjo »Ohranimo domače. Izberimo lokalno.« opozoriti na svežo, sezonsko, lokalno pridelano in predelano hrano na podeželju in na trgovskih policah. Povzdigniti želimo pomen slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, ki skrbijo za ohranjanje podeželja, doprinašajo k čistejšemu okolju in ohranjajo delovna mesta. Poudariti želimo, da z nakupom domačih, lokalnih kmetijskih pridelkov in živil podpiramo slovenskega proizvajalca, ki so naši pridni pridelovalci in predelovalci ter s tem dvigujemo tudi ugled vseh poklicev, ki pri tem sodelujejo. 

»Ohranimo domače. Izbirajmo lokalno.«