Skoči do osrednje vsebine

Minister mag. Vizjak na odprtju merilne naprave v Novi Gorici in o ukrepih za večjo varnost kopanja v reki Soči

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, župan Občine Nova Gorica Klemen Miklavčič in v. d. generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje Joško Knez so v Novi Gorici odprli prenovljeno merilno mesto za kakovost zraka. Minister je ob tem poudaril, da je ta merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka

Minister mag. Andrej Vizjak na otvoritvi merilne naprave v Novi Gorici

Minister mag. Andrej Vizjak na otvoritvi merilne naprave v Novi Gorici | Avtor Mateja Pelikan

Gre za eno od 22 lokacij Državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo je Agencija za okolje prenovila v projektu Sinica, vrednem 6,3 milijona evrov. Podatki o kakovosti zraka so namenjeni opozarjanju prebivalcev na onesnaženost zraka, pripravi ukrepov za izboljšanje zraka in preverjanju, kako so ti ukrepi učinkoviti.

Minister mag. Vizjak  je na dogodku dejal: »Za spremljanje kakovosti zraka je ključno za to, da preprečujemo dodatno onesnaževanje. Ta merilna naprava je pomemben korak za Novo Gorico in širšo okolico v smislu izboljševanja kakovosti zraka. Ministrstvo preko programa Sklada za podnebne spremembe pomembno vlaga v zamenjavo  kurilnih naprav s sodobnejšimi. Pred nami je tudi velik izziv t.i. razogljičenja Slovenije preko Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. To pomeni, da bomo radikalno posegli v vse vire izpustov CO2. Ključen je transport, zamenjava transportnih sredstev z javnim in z elektromobilnostjo. Predvidenih je kar 27 milijard evrov vlaganj v cilj, da bomo po letu 2050 podnebno nevtralni.«

V povezavi s kopalnimi vodami in večjo varnostjo kopanja v reki Soči, kar je bila tudi tema pogovora na Mestni občini Nova Gorica, je minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak sprva poudaril, da gre  za tradicionalno kopalno mesto. »Vsepovsod ob Soči je zaradi narave vodotoka (npr. visoki pretoki) kopanje nevarno. Možna rešitev je v vzajemnem sodelovanju med Soškimi elektrarnami Nova Gorica d.o.o. in njihovim lastnikom, HSE d.o.o. in Mestno občino Nova Gorica kot tudi med kopalci. Menim, da je za iskanje rešitev potrebno odpreti dialog. Možno bi bilo oblikovati vozne rede hidroelektrarne in obvestiti kopalce kak dan vnaprej kako bo hidroelektrarna obratovala ter vzpostaviti režim izrednih dogodkov, kako v takih primerih pravočasno obveščati kopalce.  Sprememba uredba bo najverjetneje šla v smeri, da bomo to mersko mesto ohranili. Zavedamo se, da gre za tradicionalno točko kopanja, a na lastno odgovornost. To pomeni, da morajo tudi kopalci vzeti v zakup določeno dodatno izpostavljenost.«  

  

Več informacij o merilni postaji