Skoči do osrednje vsebine

Izdane so odločbe za vloge, prispele na 17. Javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva (podukrep 4.1 iz Programa razvoja podeželja 2014-2020)

Sedmim upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 2,53 milijonov evrov.

Sedemnajsti Javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 je bil objavljen 30. 10. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 11. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa - 27. 1. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe skupin kmetov (sklop A) in za naložbe skupin proizvajalcev, organizacij proizvajalcev in zadrug (sklop B) znašala skupaj štiri milijone evrov (za vsak sklop po 2 milijona).

Na Agencijo je za oba sklopa skupaj prispelo 13 vlog, s katerimi so vlagatelji zaprosili za 3,15 milijonov evrov podpore. Izdano je bilo sedem odločb o pravici do sredstev v višini 2.525.955,99 evrov, štiri zavrnilne odločbe ter dva sklepa o ustavitvi postopka.