Skoči do osrednje vsebine

Udeležba sodelavcev Uprave za probacijo na konferenci Dnevi varstvoslovja

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pretekli teden, 10. in 11. junija 2021 organizirala osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti, ki sta se je udeležila sodelavca Uprave za probacijo (UPRO). Dogodek je tudi letos potekal na daljavo.

Vsakoletno srečanje je namenjeno vsem strokovnjakom, ki se v slovenski državni upravi, zasebno-varnostnih in detektivskih agencijah, v lokalnih skupnostih ali v gospodarskih družbah kakorkoli ukvarjajo z vprašanji s področja varstvoslovja, vključno z vprašanji s področja probacije in skupnostnega prestajanja sankcij v okviru penoloških razprav. Udeležence letošnje konference je ob uradni otvoritvi najprej nagovoril mag. Bojan Majcen, direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. V nadaljevanju sta dogodek z uvodnim nagovorom odprla izr. prof. dr. Andrej Sotlar, dekan Fakultete za varnostne vede ter prof. dr. Zdravko Kačič, rektor Univerze v Mariboru. Uvodni del konference, ki je tudi letos potekala na daljavo, je zaključila doc. dr. Maja Modic, predsednica Programsko-organizacijskega odbora Dnevov varstvoslovja.

Tudi letos so Dnevi varstvoslovja, ki ponudili številne zanimive prispevke in najnovejša spoznanja s področja varstvoslovja, imeli probacijskih pridih. Že vse od vzpostavitve Uprave za probacijo se namreč krepi tudi sodelovanje z akademskim okoljem, vključno s Fakulteto za varnostne vede. Plod tovrstnega sodelovanja so tudi vsakoletne predstavitve prispevkov v okviru penoloških sekcij in izmenjave izkušenj na okroglih mizah. Letos sta tako dva sodelavca uprave, dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica UPRO in dr. Emanuel Banutai, v soavtorstvu s kolegi predstavila več pomembnih tem s področja probacije. Pri tem se je razprava dotaknila pomembnih izkušenj uprave v času epidemije Covid-19, preliminarnih rezultatov javnega mnenja prebivalcev Slovenija o probaciji ter izzivov, ki jih prinaša sodelovanje v mednarodnem projektu HOPE na temo celostnega preprečevanja radikalizacije.

Uprava za probacijo se tudi v prihodnje nadeja tvornega sodelovanja ter izmenjave znanj in izkušenj na tovrstnih strokovnih srečanjih. Želimo si, da bi razvoj stroke temeljil na povezovanju teorije in prakse, na sodelovanju z vsemi deležniki in reševanju skupnih izzivov, ter da bomo s skupnimi močni dodali vsak svoj del v mozaik varnejše družbe.