Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek prek video povezave nagovoril zbrane na 42. konferenci organizacije ZN za hrano in kmetijstvo

Minister dr. Jože Podgoršek je preko video povezave, v okviru plenarnega dela zasedanja, nagovoril udeležence virtualne 42. Konference Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO), ki bo potekala od 14. do 18. junija.

Konferenca FAO je najvišji organ organizacije, ki zaseda vsaki dve leti in sprejema končne odločitve o ciljih, strateških prioritetah in proračunu organizacije ter zagotavlja skladnost kmetijske politike in pravnih okvirjev na globalni ravni. V svojem video nagovoru je minister poudaril, »Po mednarodnih podatkih in podatkih FAO število lačnih iz leta v leto narašča. Sedaj znaša več kot 700 milijonov prebivalcev. Hkrati pa smo zaradi neustrezne prehrane smo priče naraščanju bolezni povezanih z debelostjo in pomanjkanjem mikrohranil. Poleg tega se ena tretjina proizvedene hrane izgubi ali pa zavrže. Vse to kaže, da ima sedanja raven proizvodnje hrane ogromen potencial za izboljšanje. To lahko dosežemo s pravičnejšo distribucijo hrane, z bolj trajnostno in učinkovitejšo pridelavo ter z zmanjšanjem in preprečevanjem izgub in odpadkov hrane.«  

Dodal je, da je ključno tudi prehranjevanje mladih. Zato daje Slovenija velik poudarek šolskemu prehranjevanju, ki temelji na lokalnih izdelkih. To se poudarja tudi s projekti kot so Tradicionalni slovenski zajtrk,  Svetovni dan čebel ter kuharski tečaji in tekmovanja v šolah.

Nedavne izredne razmere v zvezi s COVID-19 so nas opomnile tudi na strateški pomen preskrbe s hrano v EU. V tem pogledu bo Slovenija v času predsedovanja obravnavala kmetijstvo kot kritično dejavnost, ki zagotavlja zanesljivo, zadostno in odporno preskrbo s hrano v EU. Zato bo Slovenija v prihodnosti namenjala posebno pozornost ukrepom za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnosti.

Ministri se bodo na konferenci pogovorili o spremembi kmetijskega in prehranskega sistema, o prehodu od strategije k dejanjem, saj ostaja med največjimi izzivi 21. stoletja, kako zagotoviti dovolj hrane za naraščajoče prebivalstvo ob skrbi za obnovo naravnih virov. Obravnavali in potrdili bodo tudi Strateški okvir FAO 2022-31, Srednjeročni načrt 2022-25 in Program dela in proračun za naslednje dvoletno obdobje 2022-23 ter obravnavali in potrdili poročila zasedanj regionalnih konferenc in različnih tehničnih odborov FAO.