Skoči do osrednje vsebine

21. seja stalne slovensko-hrvaške mešane komisije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Danes je, v AVK obliki, potekala 21. seja mešane komisije, kjer sta si državi izmenjali informacije o novostih v razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obeh državah in o aktualnih aktivnostih.

Uvodoma je generalni direktor Darko But predstavil novosti v razvoju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Predstavil je novo ustanovljen Sektor za evropsko kohezijsko politiko v Upravi za zaščito in reševanje ter aktualne podatke o razvoju epidemije v Sloveniji in začetek priprav na požarno sezono 2021. 

V preteklem letu smo tudi nudili materialno pomoč preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite po potresu v Petrinji, na Hrvaškem. 

V nadaljevanju sta obe vodji delegacij predstavila tudi izvedene aktivnosti v letu 2021. Sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zelo dobro, tako na dvostranski kot regionalni in EU ravni. 

Regionalno sodelovanje poteka predvsem v okviru Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe - DPPI SEE), v okviru programa izobraževanja in usposabljanja. Pri DPPI SEE smo trenutno v usklajevanju morebitne izvedbe usposabljanja reševanja iz jam (Cave rescue training - CRT) v Sežani, v zadnjem tednu septembra 2021.

V letu 2021 se bodo odvili trije pomembnejši dogodki, in sicer: #SIQUAKE2020, kjer sodeluje tudi Hrvaška s 40 udeleženci enote MUSAR, sejem SOBRA, kamor so prav tako vabljene sosednje države ter Sestanek generalnih direktorjev za civilno zaščito Evropske unije.

Obe delegaciji sta v zadnjem delu predstavili poročila o delu Podkomisij za izobraževanje in usposabljanje, za številko 112, za načrte zaščite in reševanja ter Podkomisije za varstvo pred požari.

Približana slika predstavitve. V ospredju so tri osebe.

Hrvaška delegacija predstavila aktivnosti na področju zaščite in reševanja. | Avtor Neja Pavlica

1 / 2