Skoči do osrednje vsebine

Novi potrditvi bonitetnih ocen Slovenije

V petek, 11. junija 2021, sta bonitetni agenciji S&P Global in DBRS Morningstar potrdili bonitetno oceno Slovenije. Agencija S&P Global je potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA-, stabilni obeti in agencija DBRS Morningstar pri A (high), stabilni obeti.

Republika Slovenija ima pri agenciji S&P Global najvišjo bonitetno oceno. Takšna ocena jo uvršča med države, ki s strani investitorjev uživajo visoko zaupanje.

Čeprav je pandemija negativno vplivala tudi na slovensko gospodarstvo in javne finance, so ukrepi, ki jih je sprejela vlada preprečili tveganje daljnosežnih posledic za gospodarstvo. Agencija namreč pričakuje, da bo močna gospodarska rast v naslednjih dveh letih popravila škodo, ki jo je javnim financam povzročila pandemija. Javni dolg po mnenju agencije ostaja obvladljiv.

V dodeljeni bonitetni oceni se odraža tudi visok BDP na prebivalca in članstvo Slovenije v Evropski Uniji.

Agencija celo napoveduje možno zvišanje bonitetne ocene RS, ko si bo Slovenija opomogla od pandemske krize. Z gospodarsko rastjo se bo povečal BDP na prebivalca in se še naprej ohranjala močna zunanjetrgovinska pozicija.

Agencija DBRS je svoje stališče ob potrditvi ocene opisala v bonitetnem poročilu, v katerem navaja, da se kljub epidemiji covid-19, v Sloveniji odraža trden okvir makroekonomskih politik.

Agencija navaja tudi, da je Slovenija v krizo, ki jo povzroča epidemija covid-19, vstopila dobro pripravljena in, da bo moč okrevanja v letu 2021 odvisna tudi od tega, kako uspešno se bo odvijalo cepljenje proti virusu covid-19 ter kako dobro bosta tako Slovenija kot Evropa obvladovali ta virus.

Ves čas epidemije covid-19 so bonitetne agencije potrjevale bonitetno oceno Republiki Sloveniji, rating agencija Moody’s pa je oktobra 2020 njeno boniteto celo zvišala. Tokratni potrditvi bonitetne ocene ponovno dokazujeta, da Slovenija ostaja stabilna in zaupanja vredna država, ki se uspešno spopada z epidemijo covid-19.