Skoči do osrednje vsebine

Slovenija podpira pobudo Partnerstev za talente

Evropska komisija je danes sklicala dogodek na visoki ravni, s katerim je naznanila uraden začetek Partnerstev za talente. Udeležil se ga je tudi državni sekretar dr. Božo Predalič. Dogodek je omogočil strateško razpravo visokih predstavnikov držav članic EU in socialnih ter gospodarskih partnerjev o Partnerstvih za talente kot orodjih za strateška partnerstva s partnerskimi državami ter o Partnerstvih za talente kot instrumentih, ki bodo koristili tako gospodarstvu kot družbam.

Šlo je predvsem za izmenjavo mnenj glede izvajanja in pozitivnih učinkih te ambiciozne pobude, ki bo združevala neposredno podporo programom mobilnosti za delo ali usposabljanje ter povečanje zmogljivosti na področjih, kot so trg dela ali zbiranje podatkov o znanjih in spretnostih, poklicno izobraževanje in usposabljanje, vključevanje vračajočih se migrantov in mobilizacija diaspore.

Slovenija podpira pobudo Partnerstev za talente, ki jo je treba umestiti v celosten okvir sodelovanja s partnerskimi državami. Menimo, da je pri pripravi politik in sprejemu dogovorov na področju zakonitih migracij ključno upoštevati potrebe in specifike nacionalnega trga dela posameznih držav članic EU, zato morajo biti tovrstna partnerstva izključno prostovoljne narave. Slovenija zagovarja, da se projekti te pobude načrtujejo po meri in dovolj fleksibilno, da jih bo mogoče ustrezno prilagoditi spremenjenim potrebam na trgu dela.

Pri tem Slovenija še posebej pozdravlja prizadevanja za okrepljeno sodelovanje EU na področju zakonitih migracij z Zahodnim Balkanom.

Prav tako podpiramo koncept začasnih in krožnih migracij, ki pomagajo preprečevati »beg možganov« in izčrpavanje bazenov delovne sile. Zagovarjamo izvajanje izobraževanj in poklicnih usposabljanj v izvornih državah, saj bi to ustvarilo več priložnosti za delo in prispevalo h gospodarskemu razvoju in stabilnosti partnerskih držav. Po oceni Slovenije bi to prispevalo tudi k zmanjšanju nezakonitih migracij in zlorabe sistemov v EU.

Državni sekretar Božo Predalič sedi za mizo in posluša razpravo na konferenci, ki je potekala preko video povezave

Konference se je udeležil državni sekretar dr. Božo Predalič