Skoči do osrednje vsebine

Pred slovenskim predsedovanjem na področju podnebnih sprememb pomembni in zahtevni izzivi

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak se je udeležil zadnjega zasedanja sveta za okolje pred začetkom slovenskega predsedovanja. Portugalsko predsedstvo je predstavilo poročilo o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, ki je sestavni del Evropskega zelenega dogovora. Sprejeti so bili tudi Sklepi sveta o Strategiji EU za prilagajanje na podnebne spremembe, kjer so ministri podprli namero poslati skupno EU komunikacijo o prilagajanju na COP26.

Nadalje so ministri izmenjali mnenja o Akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje do leta 2050, ki zelo horizontalno naslavlja vse vidike onesnaževanja. Ob zaključku zasedanja pa je minister mag. Andrej Vizjak predstavil prednostne naloge v času slovenskega predsedovanja na področju okolja.

V poročilu o napredku pri pogajanjih o predlogu Uredbe o baterijah in odpadnih baterijah, so kljub intenzivni in obsežni razpravi, ki jo je vodilo Portugalsko predsedstvo, ostala odprta bistvena vprašanja, kot je pravna podlaga, zahteve v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca itn. Minister je poudaril, »da bo morala Slovenija nasloviti ta nerešena vprašanja v času predsedovanja. Nadaljevala bo z intenzivno obravnavo dosjeja in si prizadevala za dosego čim večjega napredka.«

Slovenija je podprla sprejetje sklepov Sveta za prilagajanje na podnebne spremembe, saj meni, da mora biti izgradnja podnebne odpornosti ena izmed prioritet EU. Potreben je sistemski pristop, ki zajema vse relevantne sektorje. Ministri so tudi pozdravili namero za skupno EU komunikacijo o prilagajanju sekretariatu podnebne konvencije pred COP26. Izpostavili so tudi pomen vključevanja prilagajanja v sektorske politike in pomen na naravi temelječih rešitev. Minister Vizjak je ob tem tudi poudaril »pomen povezanih EU politik, posebej pomen prilagajanja za biodiverziteto, trajnostno upravljanje z gozdovi ter področje voda.«

Ministri so razpravljali tudi o Akcijskem načrtu za ničelno onesnaženje, ki ga je Evropska komisija predstavila v mesecu maju. Slovenija je pozdravila Akcijski načrt in ga vidi kot ključni korak za pospešitev prizadevanj za dosego ničelnega onesnaževanja do leta 2050, in za vzpostavitev okolja brez strupov. Pozdravlja napovedano namero za izboljšanje spremljanja, kot tudi namero o reviziji standardov kakovosti zraka, ki najbolje odražajo priporočila Svetovne zdravstvene organizacije.

Švedska je ob podpori Francije in Luksemburga izpostavila pomen opraševalcev ter pozdravila namero Slovenije za obravnavo opraševalcev v času njenega predsedovanja.

Ob koncu je minister predstavil prioritete slovenskega predsedovanja in poudaril, da bomo »kot predsedujoči Svetu za okolje morali veliko narediti na področju podnebnih sprememb, kjer nas čaka razprava o Fit for 55 (pripravljeni na 55) svežnju, priprava in udeležba na COP 26 v Glasgowu in priprava na COP 15 biotske raznovrstnosti ter intenzivno delo na baterijah, kot enem od dosjejev s področja krožnega gospodarstva.«

Minister se je zahvalil Portugalskemu predsedstvu in izrazil prizadevanje za napredek na dosjejih skladno s programom Tria tudi v času slovenskega predsedovanja.

Ob robu Sveta je Minister Andrej Vizjak opravil bilateralna srečanja z ministri Avstrije, Luksemburga, Finske, Francije in Malte ter državnima sekretarjema Italije in Nemčije. Sogovornikom je predstavil prioritete Slovenskega predsedovanja ter se zavzel za dobro sodelovanje med državami v času predsedovanja. V okviru bilaterale z Italijo so bile izpostavljene tudi vsebine s področja okolja, ki bodo predmet koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo 14. junija 2021.