Skoči do osrednje vsebine

Podelitev priznanj CAF - Stalne izboljšave na poti k odličnim storitvam

Danes je v video obliki na daljavo potekala slovesna podelitev priznanj rednim, novim ter uspešnim uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira, modela CAF, za leto 2020.


Državna sekretarka Urška Ban sedeča za mizo, pred njo prenosni računalnik, za njo tabla z logotipom Ministrstva za javno upravo

Državna sekretarka na MJU Urška Ban - Nagovor na podelitvi priznanj CAF | Avtor Ministrstvo za javno upravo

Na Ministrstvu za javno upravo od 2016 leta poteka projekt Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave. V tem času je bil Skupni ocenjevalni okvir – model CAF – uveden in ponovno uporabljen že v več kot 100 organizacijah javne uprave in javnega sektorja širše. 

Državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Urška Ban je v uvodnem nagovoru dejala, da je delovanje organizacij, prejemnic priznanj, v kriznem času »pokazalo, da skrb za kakovost ni obremenitev, temveč edina možna izhodna strategija. Tako kot državljani in podjetja, ki smo se morali prilagoditi ukrepom in spremeniti način sodelovanja in poslovanja, so tudi kakovostne organizacije hitro našle načine, da so svoje poslanstvo ne le nadaljevale, ampak s stalnimi izboljšavami, inovacijami, svežimi idejami, odprtostjo še bolj približale svoje storitve uporabnikom.«

Po njenih besedah tiste organizacije, ki so zavezane načelom odličnosti, razumejo vlogo voditeljstva, so sposobne strateško načrtovati in razmišljati, znajo upravljati s svojimi viri in partnerstvi, procese prilagodijo potrebam, navsezadnje pa skrbijo za svoje zaposlene in odpirajo prostor sodelovanja, zaupanja, vključenosti in poguma za spremembe, tako da iz trenutne krize izhajajo močnejše in odpornejše. Kot je še izpostavila Banova, model CAF praznuje 20. obletnico obstoja. »Za rojstni dan mu želimo podariti možnost, da na podlagi naših raziskav postane še bolj prepoznaven kot tisti, ki organizacijam dejansko lahko omogoči stalne izboljšave. Verjamem, da se bo v naslednjih letih tudi vse več slovenskih institucij pridružilo več kot štiri tisoč uporabnikom po svetu.«

Model CAF je na evropski ravni prepoznan kot orodje uvajanja izboljšav v javni upravi. Omogoča izmenjavo dobrih praks, vključevanje zaposlenih v predlaganje in izvajanje sprememb, s čemer pripomore k večjemu vključevanju, sodelovanju, soodločanju, preglednosti odločitev in notranji koheziji. Omogoča vpogled v prednosti že obstoječih načinov delovanja in prepoznava področja za izboljšave z ukrepi za njihovo uresničitev: kaj delamo dobro in kje se lahko še izboljšamo. 

Ključni rezultat samoocene je akcijski načrt ukrepov za izboljšanje delovanja organizacije. Ko so ukrepi uresničeni, je čas za novo samooceno in nove ukrepe. Priznanja ZAČETNIK CAF in UPORABNIK CAF smo podelili tokrat že četrto leto. Prvič so bila ta priznanja podeljena v začetku letu 2018 vsem organizacijam, ki so samooceno po modelu CAF izvedle leto poprej. Letos smo že drugič podelili tudi priznanja USPEŠEN UPORABNIK CAF, ki so jih prejele tiste organizacije, ki so v zvezi z uporabo modela CAF prestale tudi zunanjo presojo. 

Priznanja so bila prejemnikom že v začetku tedna poslana po pošti, simbolično pa so jih na današnji slovesni video podelitvi prevzeli direktorji, načelniki, predstavniki vodstev za kakovost ter vodje samoocenjevalnih skupin.

Prejemniki priznanj za leto 2020:

1. organizacije, ki so izvedle zunanjo presojo (Uspešni uporabnik CAF):

• Upravna enota Gornja Radgona, 

• Upravna enota Grosuplje in 

• Upravna enota Ljutomer.

2. organizacije, ki so samooceno prvič izvedle v letu 2020 (priznanje Začetnik CAF):

• Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, 

• Pokrajinski Arhiv Koper,

• Občina Ajdovščina,

• Občina Idrija,

• Občina Muta,

• Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Koper,

• Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Ljubljana,

• Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba Celje in

• Zdravstveni dom Ljubljana.

3. organizacije, ki so v letu 2020 ponovno izvedle samooceno (Priznanje Uporabnik CAF):

• Generalna policijska uprava, 

• Ministrstvo za finance, 

• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

• Ministrstvo za kulturo, 

• Upravna enota Idrija, 

• Upravna enota Krško, 

• Upravna enota Novo mesto,

• Upravna enota Postojna, 

• Upravna enota Ravne na Koroškem, 

• Upravna enota Ribnica, 

• Upravna enota Ruše in

• Upravna enota Slovenj Gradec.

O načrtih za letošnje leto in pogledu v prihodnost je ob zaključku dogodka spregovorila vodja projekta Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave na Ministrstvu za javno upravo Barbara Zupanc, ki je posebej pohvalila delo in trud ekip na upravnih enotah. Te se vsakodnevno trudijo za stranke izvesti hitre, prijazne in kakovostne storitve. O modelu Caf je dejala, da letos pričakujemo, da bo samooceno prvič opravilo pet organizacij. Zanje in za redne uporabnike (letos jih pričakujemo vsaj 17) so bila že izvedena tudi usposabljanja, prav tako že od začetka leta poteka postopek CAF EPI, v katerega je vključenih šest organov javne uprave. 

Vsem prejemnicam in prejemnikom priznanj iskreno še enkrat iskreno čestitamo!