Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Jože Podgoršek na srečanju z veleposlaniki o prednostnih nalogah MKGP in predstavitvi Tradicionalnega slovenskega zajtrka

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek je danes na Brdu gostil veleposlanike držav članic Evropske unije (EU). Osrednja pozornost je bila na predstavitvi prednostnih nalog predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane ter glavnih dogodkov, ki jih bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) organiziralo v času predsedovanja. Ob tej priložnosti je veleposlanikom predstavil tudi projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bo jutri potekal po vseh šolah in vrtcih – minulo leto namreč zaradi epidemije izvedba zajtrka ni bila mogoče in se je zato prestavila.

V svojem uvodnem nagovoru je minister dr. Podgoršek najprej predstavil projekt Tradicionalnega slovenskega zajtrka. Ob tem je poudaril: »Projekt je s tem postal odlična priložnost, da otrokom in mladostnikom, posredno pa vsej naši javnosti in potrošnikom, sporočimo dvoje: prvič, da je zajtrk pomemben del naših prehranskih navad, ker je del zdravega prehranjevanja in načina življenja, in drugič, da je nakup lokalnih živil izjemno pomemben zato, da ohranjamo slovensko podeželje in kmetijstvo ter hkrati prispevamo k manj izpustom in biodiverziteti«. V nadaljevanju je veleposlanikom predstavil prioritete slovenskega predsedovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Prioritete s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Minister dr. Podgoršek je predstavil tudi prednostne naloge v času predsedovnaja Svetu EU z delovnega področja MKGP. Dejal je, da je prednostna naloga reforma Skupne kmetijske politike (SKP), ki bi jo lahko portugalsko predsedstvo zaključilo do konca meseca. Minister dr. Jože Podgoršek je zagotovil, da je Slovenija pripravljena tudi na scenarij, po katerem bi v času slovenskega predsedovanja zaključevali pogajanja o reformi. Če se pogajanja zaključijo do konca meseca, se bo Slovenija v času predsedovanja osredotočila na pripravo strateških načrtov SKP. Posebna pozornost bo namenjena tudi Sporočilu o izrednih ukrepih za zagotovitev preskrbe s hrano in prehranske varnosti ter Dolgoročna vizija za podeželje. Za Slovenijo je pomembno tudi vprašanje označevanja porekla kmetijskih proizvodov, zlasti označevanja porekla mešanice medu. Ker je to še ena izmed zelo pomembnih prednostnih nalog, bomo v času predsedovanja to vprašanje naslovili v okviru razprave o reviziji tržnih standardov.

Na področju gozdarstva bo v ospredju strategija EU za gozdove. V času predsedovanja bi želela Slovenija izvesti vsebinsko razpravo in sprejeti sklepe Sveta. Pomembno je, da bo nova strategija prepoznala trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje z gozdovi kot glavni princip gospodarjenja, kot tudi vlogo gozdov in gozdarstva pri ohranitvi in razvoju podeželja. Na področju ribištva bomo postavili v ospredje pomen ohranjanja trajnostnega ribolova s poudarkom na malem priobalnem ribolovu in ohranjanju ribiške tradicije v obalnih skupnostih. Poleg tega nas kot državo, predsedujočo Svetu EU, čaka naloga voditi politična pogajanja med državami članicami o ribolovnih možnostih za naslednje leto, vključno s Združenim kraljestvom, ter zaključevanje dela o prenovi sistema nadzora v ribištvu.

Na področju varne hrane si bo Slovenija  prizadevala za najvišjo možno mero pozornosti in skrbi za zagotavljanje varnosti potrošnikov na področju hrane in povečano pozornost na področju zagotavljanja sledljivosti, navajanju porekla, učinkovitega inšpekcijskega nadzora. Na področju veterinarskih in fitosanitarnih zadev si bo Slovenija prizadevala krepiti sodelovanje v boju proti širjenju nekaterih čezmejnih bolezni živali preko meja in porajajočih se bolezni ter v boju proti širjenju posebej nevarnih ali novih škodljivih organizmih rastlin.

Dogodki v okviru presedovanja

Minister dr. Jože Podgoršek je veleposlanike med drugimi seznanil, da bo Slovenija v mesecu septembru organizirala neformalno srečanje kmetijskih ministrov, ki bo potekalo od 5. do 7. septembra na Brdu pri Kranju. Ob neformalnem srečanju ministrov se bo odvilo tudi zasedanje Posebnega odbora za kmetijstvo, ki se tradicionalno odvija hkrati z ministrskim srečanjem.

Načrtujejo se tudi tradicionalna srečanja na ravni generalnih direktorjev s posameznih področij dela ministrstva, ki bodo, po trenutnih načrtih, potekala večinoma v živo, v manjšem delu pa tudi v obliki avdio-video konferenc.