Skoči do osrednje vsebine

Pomen lesne industrije za doseganje podnebnih ciljev

V Cankarjevem domu je potekal drugi dan slovenskega lesarstva - osrednji strokovni, nacionalni dogodek slovenske lesne industrije, ki sta ga organizirala Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija SPIRIT Slovenija.

Minister Zdravko Počivalšek na Dnevih slovenskega lesarstva

Minister Zdravko Počivalšek na Dnevih slovenskega lesarstva | Avtor Karin Jurman Marn

Na dogodku so bili v okviru predavanj in na okrogli mizi predstavljeni ključni evropski trendi in izzivi lesne industrije ter pohištvenega sektorja, skupaj s priložnostmi panoge v okviru zelenega dogovora in načrta za okrevanje in odpornost. Potekala so tudi izobraževanja za člane OZS in mednarodna virtualna poslovna srečanja. Prireditev se bo v popoldanskih urah zaključila s podelitvijo nagrad za Lesarski presežek leta.

Dogodka se je z uvodnim nagovorom udeležil tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Izpostavil je pomen lesne industrije za razvoj samooskrbnega in krožnega gospodarstva, za regionalni razvoj in za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest. »Opozorila glede podnebnih sprememb so vse glasnejša. K prestrukturiranju gospodarstva v smeri trajnostnega razvoja nas priganjajo tudi cene emisijskih kuponov, ki vse bolj rastejo,« je opozoril. Omenil je tudi vrzel, ki še vedno obstaja zaradi premajhne količine doma predelanega lesa napram izvoza. »Ugotavljamo, da bi se s predelavo 3 in ne zgolj 2 milijonov m3 lesa v izdelke z višjo dodano vrednostjo do leta 2030 bruto domači proizvod povečal za 6 %,« je povedal in dodal, da bodo za to nujno potrebne investicije v lesno industrijo in sredstva iz evropskih virov.

Prisotne je nagovoril tudi Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo. Navedel je promocijske in druge aktivnosti za podporo lesne industrije, ki jih izvaja direktorat ter nekaj ključnih nedavnih dosežkov. »Pomemben napredek smo uspeli doseči pri spremembi Uredbe o zelenem javnem naročanju, tako da bo za vse stavbe splošnega družbenega pomena (javne stavbe) obvezna vgradnja 30 % lesa,« je izpostavil in spomnil na sklepe, ki sta jih na skupni seji sprejela Odbor za gospodarstvo in Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in se nanašajo na dodatno podporo lesni industriji v prihodnje.

V nadaljevanju so sledila uvodna predavanja predstavnikov iz Evropske konfederacije lesnopredelovalne industrije in iz Konfederacije evropske pohištvene industrije o izzivih in priložnostih evropske lesne industrije, predstavnik Deloitte Svetovanje pa je predstavil še študijo podnebnega svežnja »Fit for 55« - Potenciali izrabe naravnih virov pri doseganju podnebnih ciljev.

Na okrogli mizi so sodelovali predstavniki ministrstev in gospodarstva. Razpravljali so o priložnostih lesne industrije, o pomenu Evropskega zelena dogovora in Načrta za okrevanje in odpornost zanjo, ter kaj lahko pričakujemo od zakonodajnega svežnja Fit for 55. Dotaknili so se tudi uredbe LULUCF, sprememb, ki jih prinaša covid-19 in zavedanja kupcev o zelenih izdelkih.  

Udeleženci dogodka so v popoldanskem delu lahko prisluhnili dvema sklopoma predavanj, in sicer sklop Pohištvo in sklop Lesena gradnja. Teme so obsegale vse od finančnih spodbud in menedžmenta lesnih podjetij do oblikovanja, razvoja lesnih kompozitov in požarne varnosti lesenih stavb. Pomemben del obeh sklopov je bila predstavitev primerov dobrih praks v Sloveniji.

Zaključni del dogodka bo predstavljala podelitev nacionalne nagrade in priznanja za Lesarski presežek leta 2021, ki se bo odvila v popoldanskih urah.