Skoči do osrednje vsebine

Generalni direktor mag. Majcen nagovoril udeležence konference Dnevi varstvoslovja

Fakulteta za varnostne vede danes in jutri, 10. junija 2021, organizira osrednjo nacionalno konferenco s področja varnosti, ki so se je udeležili tudi zaposleni v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Dogodek je tudi letos potekal na daljavo.

Mag. Bojan Majcen je ob današnjem uradnem odprtju Dnevov varstvoslovja nagovoril udeležence konference. Dogodek sta z uvodnim pozdravnim nagovorom odprla dekan Fakultete za varnostne vede, izr. prof. dr. Andrej Sotlar ter rektor Mariborske univerze, prof. dr. Zdravko Kačič. Skozi odprtje konference, ki tudi letos poteka na daljavo, je udeležence vodila predsednica Programsko-organizacijskega odbora doc. dr. Maja Modic.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojan Majcen je v svojem pozdravnem nagovoru poudaril, da uprava že vrsto let zelo dobro sodeluje s Fakulteto za varnostne vede v okviru izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Veseli ga, da je tvorno sodelovanje dobro prepoznano na obeh straneh in se nadeja še bolj poglobljenega povezovanja teorije s prakso v prihodnosti. Dnevi varstvoslovja so že 22 let stičišče in smerokaz znanj za vrsto varnostnih strokovnjakov. Po besedah mag. Majcna se je dogodka vedno z zanimanjem udeleževal, tudi aktivno s prispevki ter kot diplomant fakultete usvajal nova znanja in različne poglede na vprašanje zagotavljanja varnosti v slovenski družbi in širše. Izrazil je prepričanje, da bomo lahko v naslednjih dveh dneh znova priča predstavitvam najnovejših varstvoslovnih spoznanj in primerov uspešnih prenosov znanj v prakso ter na podlagi izvedenih raziskav našli pomoč za smer razvoja posamezne stoke, ki bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic.

Na letošnji konferenci se kot plod tega uspešnega sodelovanja kaže penološka sekcija, v kateri osem sodelavcev uprave predstavlja prispevke, ki se lotevajo različnih tem v kontekstu zapora in prestajanja zaporne kazni. Po besedah generalnega direktorja se v upravi trudimo, da v okviru raziskovalnih tem s penološkega področja študentom fakultete omogočamo izvedbo raziskav v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu ter jim zagotavljamo študijsko prakso. Na podlagi dobrih izkušenj smo vrste zaposlenih v naših zavodih okrepili z diplomanti fakultete, dobrega sodelovanja pa si želimo tudi v bodoče in jih vabimo, da se pridružijo poklicu pravosodnega policista – »Poklica, s katerim rasteš!«

Generalni direktor je izpostavil, da se slovenski zapori zopet soočajo z naraščanjem števila zaprtih, saj ukrepi, ki so veljali v interventni zakonodaji in so blažili posledice epidemije, ne veljajo več. V tem oziru je nagovoril strokovno javnost z vprašanjem ali je naša kaznovalna politika ustrezna, je potrebno njeno zaostrovanje, ki se kaže že več let ali je varnostna stroka sposobna pokazati strokovno utemeljene in boljše rešitve na tem področju. Ob koncu nagovora je vsem udeležencem Dnevov varstvoslovja zaželel bogato strokovno razpravo in soočanje mnenj, ki bodo tlakovala pot varni družbi, ta pa je hkrati predpogoj za razvijajočo se in uspešno skupnost.

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je nagovoril udeležence konference Dnevi varstvoslovja

Generalni direktor mag. Bojan Majcen je nagovoril udeležence konference Dnevi varstvoslovja | Avtor Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij