Skoči do osrednje vsebine

Podpisu dogovora med vlado in sindikati javnega sektorja ter uveljavitvi aneksov h kolektivnim pogodbam sledi spletni seminar o novostih v zvezi s prejemki in povračili stroškov javnim uslužbencem ter zamiku izplačilnega dneva plače

Po podpisu Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 med vlado in sindikati javnega sektorja ter aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev so v veljavo stopile nekatere spremembe že pri obračunu plač in stroškov za mesec junij 2021.

Da bi zagotovili enotno razumevanje uveljavljenih novosti, ta in prihodnji teden organiziramo spletne seminarje.