Skoči do osrednje vsebine

Mobilna identiteta smsPASS in kvalificirana digitalna potrdila za elektronsko poslovanje

Za dostop do storitev portala zVem (enako kot do portalov eUprava, eDavki, eZpiz in drugih) moramo razpolagati z enim od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA), ki jih namestimo na računalnik, ali z mobilno identiteto smsPASS, ki dostop omogoča prek gesla, ki ga v obliki SMS sporočila prejmemo na mobilni telefon.

grafični prikaz korakov, kako pridobimo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto

Kako do digitalne identitete | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

Digitalno zeleno potrdilo oziroma enotno, splošno veljavno covidno PCT-potrdilo, ki bo državljankam in državljanom omogočalo lažjo mobilnost v okviru držav članic EU (za njegovo vzpostavitev skrbi Nacionalni inštitut za javno zdravje), bomo lahko sami pridobili na portalu zVem, kjer že zdaj lahko dostopamo do potrdil o cepljenju, prebolelosti in testiranjih, in tudi drugih zdravstvenih podatkov. Portal zVem je v upravljanju Ministrstva za zdravje.

Za storitev SI-PASS in izdajo kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA in mobilne identitete smsPASS – oba sta brezplačna – pa skrbi Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, ponudnik storitev zaupanja, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. Ker je povpraševanje v zvezi s pridobivanjem in uporabo digitalnih potrdil in mobilne identitete v zadnjih dneh zelo povečano, smo za lažje razumevanje vsebine na enem mestu zbrali najpomembnejše informacije.

O kvalificiranih digitalnih potrdilih SIGEN-CA in SIGOV-CA ter mobilni identiteti smsPASS, ki jih izdaja Ministrstvo za javno upravo 

Zakaj potrebujemo kvalificirano digitalno potrdilo oziroma mobilno identiteto?

Za varno elektronsko poslovanje z državnimi organi potrebujemo ustrezno sredstvo za e-identifikacijo. Z njim v elektronskem poslovanju izkazujemo svojo identiteto, jamčimo za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se tudi elektronsko podpisujemo. V ta namen se uporabljajo kvalificirana potrdila za e-podpis in mobilna identiteta smsPASS.

Tako kot pri poslovanju v fizičnem svetu svojo istovetnost dokazujemo z osebnim dokumentom, tako pri elektronskem poslovanju to storimo s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali pa mobilno identiteto smsPASS (prek spleta oddamo vlogo, vpogledamo v podatke, pridobimo potrdilo in  podobno). 

Kaj je kvalificirano digitalno potrdilo?

Kvaificirano digitalno potrdilo je računalniški zapis, ki vsebuje podatke o imetniku, njegov javni in zasebni ključ, podatke o izdajatelju digitalnega potrdila in obdobje veljavnosti. Izdajatelji kvalificiranih digitalnih potrdil iz Slovenije so objavljeni na zanesljivem seznamu ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja, ki ga objavlja Evropska komisija.

Zakaj je za pridobitev elektronske identitete treba obiskati upravno enoto ali drugo prijavno mesto?

Z obiskom prijavnega mesta se zanesljivo ugotovi/potrdi identiteta uporabnika. Digitalno potrdilo velja pet let. Pred potekom tega obdobja lahko za novo potrdilo zaprosimo prek spleta, z veljavno identiteto, in takrat ponoven obisk prijavne službe ni več potreben. Zato dejansko prijavno službo obiščemo samo enkrat (upravno enoto, v teh dneh pa prijavne službe za mobilno identiteto smsPASS začasno delujejo tudi na drugih mestih na primer v cepilnih centrih, finančnih uradih in centrih za socialno delo).

Katera digitalna potrdila poznamo v Sloveniji in kdo jih izdaja?

Poznamo kvalificirana digitalna potrdila, ki jih skupaj s programsko opremo namestimo na računalnik, in mobilno identiteto, za katero potrebujemo le mobilni telefon.

V Sloveniji kvalificirana digitalna potrdila, namenjena tudi za avtentikacijo, izdaja šest ponudnikov storitev zaupanja, od tega so v storitvi SI-PASS trenutno podprti štirje (trije komercialni in en državni):

 • Ministrstvo za javno upravo - SIGEN-CA in SIGOV-CA
 • Pošta Slovenije, d. o. o. -Pošta®CA
 • Nova Ljubljanska banka, d. d. - AC NLB
 • Halcom, d. d. - Halcom CA
 • Ministrstvo za obrambo - SIMoD-CA (samo za interno uporabo)
 • Rekono d.o.o. - Rekono RSA (še nepodprt v SI-PASS)

Ministrstvo za javno upravo izdaja tudi mobilno identiteto smsPASS, ki je nekoliko enostavnejša za uporabo, saj ne zahteva nameščanja potrdila in programske opreme na delovno postajo uporabnika. Za njeno uporabo potrebujemo le mobilni telefon in uporabniški račun SI-PASS.

Kakšna je razlika med potrdili SIGEN-CA in mobilno identiteto smsPASS?

Obe prijavni sredstvi omogočata varno prijavo v e-storitve, zato je pri pridobitvi obeh potreben tudi obisk prijavne službe, da se zanesljivo ugotovi identiteta uporabnika. Prav tako je v obeh primerih potrebno sredstvo aktivirati, pri čemer se digitalno potrdilo prevzame prek spleta in namesti v shrambi brskalnika, aktivacija mobilne identitete smsPASS pa se izvede prek spletnega portala SI-PASS. Bistvena prednost slednje je v tem, da ne zahteva shranjevanja v brskalniku ali na primer na pametni kartici, saj za uporabo zadošča že običajni mobilni telefon, zato je tudi dostop do aplikacij možen na vseh platformah, ki podpirajo običajni spletni brskalnik.

Mobilna identiteta smsPASS se uporablja kot prijava na spletna mesta javne in državne uprave prek sistema SI-PASS ter omogoča digitalno podpisovanje z namenskim digitalnim potrdilom SI-PASS-CA v sistemu SI-PASS. Seznam spletnih mest, ki podpirajo prijavo s smsPASS je objavljen na spletni strani SI-TRUST.

Kvalificirana digitalna potrdila se uporabljajo širše kot mobilna identiteta smsPASS, saj se lahko uporabijo tudi neposredno, brez storitve SI-PASS, in sicer tako za prijavo kot za e-podpis, zato omogočajo tudi prijavo v spletna mesta, ki niso povezana s storitvijo SI-PASS.

Je pridobitev in aktivacija smsPASS v primerjavi s pridobitvijo digitalnega potrdila SIGEN-CA hitrejša?

Uporaba mobilne identitete smsPASS je enostavnejša, saj potrebujemo le mobilni telefon, na katerega ob prijavi prejmemo enkratno geslo v obliki kratkega sporočila SMS za vstop. Za uporabo smsPASS mora uporabnik izpolniti dva pogoja:

 • izkazati svojo istovetnost, tako da se bodisi osebno zglasi na prijavni službi bodisi se prijavi v storitev SI-PASS s kvalificiranim digitalnim potrdilom (če ga že ima) in
 • prek storitve SI-PASS sprožiti postopek pridobitve smsPASS (se registrirati).

Ko sta oba pogoja izpolnjena, je mobilna identiteta smsPASS aktivirana in primerna za uporabo.

Pridobitev smsPASS ob registraciji v sistem SI-PASS (navodila in napotki).

Za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA je potrebno za namen osebne identifikacije obiskati upravno enoto, nakar uporabnik od izdajatelja SIGEN-CA prejme kodi, s katerima prek spletnega brskalnika prevzame digitalno potrdilo. Prva koda je poslana z elektronsko pošto, druga pa s klasično poštno pošiljko. Uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila je omejena na osebne računalnike.

Pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe. 

V koliko dneh po oddaji zahtevka prejmemo potrdilo SIGEN-CA ali smsPASS? Kam dobimo potrdilo?

 • SIGEN-CA: Največ v desetih dneh od odobritve zahtevka za pridobitev (običajno manj kot v enem tednu). Na naslov, ki smo ga navedli v zahtevku, prejmemo avtorizacijsko kodo, po elektronski pošti, ki smo jo navedli v zahtevku, pa referenčno številko. S prejetima kodama kvalificirano digitalno potrdilo namestimo na računalnik.
 • smsPASS: Največ v desetih dneh po obisku prijavne službe in sprožitvi postopka za pridobitev smsPASS. Tisti, ki že imajo digitalno potrdilo in dodatno naročajo še smsPASS, postopek opravijo v celoti prek spleta, torej brez obiska prijavne službe, aktivacijsko kodo pa prejmejo s poštno pošiljko v nekaj dneh.

Kako pridobim kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA?

 • kvalificirano digitalno potrdilo lahko pridobijo starejši od 15 let,
 • natisnite in izpolnite zahtevek za pridobitev spletnega kvalificiranega digitalnega potrdila za fizične osebe, ki je dostopen na spletni strani SI-TRUST,
 • naročite se pri prijavni službi na upravni enoti, na dogovorjen termin na prijavno službo odnesete izpolnjen zahtevek in uradni osebni dokument. Potrdilo je brezplačno, za vse ostalo poskrbijo pri prijavni službi,
 • od izdajatelja SIGEN-CA prejmete dve kodi za prevzem potrdila, s katerima prek spletnega brskalnika prevzamete digitalno potrdilo. Kodi sta poslani z elektronsko pošto in s klasično poštno pošiljko.

Kako pridobim mobilno identiteto smsPASS

 • mobilno identiteto lahko pridobijo starejši od 15 let,
 • potrebujete mobilni telefon,
 • na spletni strani Državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST ustvarite uporabniški račun SI-PASS, kjer boste v postopku registracije potrdili svoj elektronski naslov in mobilno telefonsko številko. V obrazcu izberete možnost »Želim pridobiti tudi smsPASS«.
 • naročite se pri prijavni službi na upravni enoti ali eni od dodatnih lokacij po Sloveniji, ki začasno opravljajo naloge prijavne službe, na primer finančni uradi in centri za socialno delo (seznam) ali brez predhodnega naročila v enem od cepilnih centrov po Sloveniji (predhodno preverite, ali cepilni center to omogoča). Več o mobilni identiteti smsPASS si lahko preberete na spletni strani SI-TRUST.

Kako je z mlajšimi od 15 let?

Na portalih eUprava in zVem je pooblaščanje urejeno že znotraj storitve. Tako ima posameznik, ki se prijavi s svojim potrdilom, dostop tudi do podatkov o svojih otrocih.

Ali na dodatno vzpostavljenih prijavnih službah lahko uredim potrdilo SIGEN-CA za fizične osebe?

Ne. Na dodatno vzpostavljenih točkah prijavne službe (nekaterih cepilnih centrih, centrih za socialno delo in finančnih uradih po Sloveniji), lahko oddate le zahtevek za pridobitev mobilne identitete smsPASS. Na nekaterih prijavnih mestih boste zahtevek oddali ustno, na drugih pa s predizpolnjenim obrazcem. V obeh primerih potrebujete veljaven osebni dokument. Po oddaji zahtevka bo referent vaše podatke vnesel v sistem. Ko boste nato na uporabniških straneh SI-PASS sprožili postopek pridobitve smsPASS, bo postopek zaključen in mobilna identiteta smsPASS bo aktivirana, o čemer boste obveščeni tudi po e-pošti.

Ali je za državljana razlika, če vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS odda na upravni enoti ali na enem od začasno vzpostavljenih prijavnih mest?

Ne, za državljana ni nobene razlike. Tako referenti na upravnih enotah kot referenti na začasno vzpostavljenih prijavnih mestih (centrih za socialno delo, finančnih uradih, cepilnih centrih) bodo sprejeli vaš zahtevek in ob tem preverili vašo identiteto. Podatke iz zahtevka bodo v sistem vnašali zaposleni na upravnih enotah, centrih za socialno delo in finančnih uradih (iz drugih prijavnih služb bodo vloge dnevno posredovane na urade Finančne uprave RS (FURS), centre za socialno delo (CSD) in upravne enote (UE), kjer bodo zahtevke obdelali).

Zakaj se vzpostavljajo dodatne prijavne službe?

Na portalu zVem, ki je v upravljanju Ministrstva za zdravje oziroma Nacionalnega inštituta za javno zdravje in na katerem lahko sami pridobimo potrdilo o cepljenju, prebolelosti ali testiranju, bo v kratkem dostopno tudi tako imenovano digitalno zeleno potrdilo oziroma enotno, splošno veljavno covidno PCT-potrdilo, ki bo državljankam in državljanom omogočalo lažjo mobilnost v okviru držav članic EU.

Za vstop v portal potrebujemo eno od kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA), ki ga namestimo na računalnik, ali mobilno identiteto smsPASS, ki dostop omogoča prek gesla, ki ga v obliki SMS sporočila prejmemo na mobilni telefon.

Ker veliko državljank in državljanov digitalne identitete še nima urejene, pričakujemo s tega naslova izjemno povečan pritisk na upravne enote, ki so doslej edine izvajale naloge prijavne službe za izdajo mobilne identitete smsPASS. Da bi dostop do digitalnih potrdil v čim krajšem možnem času omogočili čim več ljudem, se začasno odpirajo po Sloveniji dodatne prijavne točke, kjer boste lahko oddali vlogo za pridobitev mobilne identitete smsPASS.

Kaj je smsPASS, SIGEN-CA, SIGOV-CA, SI-PASS, SI-TRUST?

Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST je ponudnik storitev zaupanja, ki skrbi za storitev SI-PASS in izdaja kvalificirana potrdila SIGEN-CA, SIGOV-CA in mobilno identiteto smsPASS. Deluje znotraj Ministrstva za javno upravo.

Storitev SI-PASS je enotna točka za preverjanje identitete različnih uporabnikov (državljanov, poslovnih subjektov, javnih uslužbencev) ter elektronsko podpisovanje vlog in ostalih dokumentov. Na spletnem mestu SI-PASS si ustvarimo uporabniški račun, ki nam skupaj z veljavnim digitalnim potrdilom SIGEN-CA ali mobilno identiteto smsPASS omogoča poslovanje v virtualnem svetu enakovredno poslovanju v fizičnem svetu, kjer se identificiramo z osebnim dokumentom in lastnoročnim podpisom.

SIGEN-CA za fizične osebe je kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobijo fizične osebe.

SIGEN-CA za poslovne subjekte je kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobijo pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

SIGOV-CA je kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga lahko pridobijo zaposleni v državnih organih in drugih organih, ki so neposredni uporabniki državnega proračuna.

Mobilna identiteta smsPASS je način prijave v SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje dokumentov in zanesljivo identifikacijo uporabnika pri uporabi e-storitev.

Kaj je evropsko zeleno digitalno potrdilo (DGC)?

To je enotno evropsko, splošno veljavno in brezplačno covidno PCT-potrdilo, ki bo prebivalcem omogočalo obiskovanje prireditev, lažje prehajanje meja in potovanja. V Sloveniji bo potrdilo dostopno tudi na portalu zVem, za njegovo vzpostavitev pa skrbi NIJZ.

Za dostop do podatkov na portalu zVem pa posameznik  potrebuje (tako kot za dostop do številnih drugih digitaliziranih vsebin državne uprave na primer na eUpravi, eZpiz, eDavki) veljavno kvalificirano digitalno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, Posta@CA, AC NLB, Halcom CA) ali mobilno identiteto smsPASS.