Skoči do osrednje vsebine

Zasedanje sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu

Na zasedanju evropskih ministrov za pravosodje, v okviru Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, je državni sekretar Zlatko Ratej predstavil prioritete slovenskega predsedovanja in prevzel simbolni ključ predsedovanja – sodniško kladivo.

Ministri so razpravljali o tem, kako se boriti proti nezakonitim spletnim vsebinam v okviru predloga akta o digitalnih storitvah. Cilj je posodobiti pravila, ki urejajo digitalne storitve po vsej EU. Za ta predlog je sicer zadolžen Svet za konkurenčnost, vendar vključuje določbe, ki so zelo pomembne za pravosodje in notranje zadeve v boju proti nezakonitim spletnim vsebinam.

Svet je sprejel splošni pristop glede uredbe o odstopu terjatev, ki bo vsebovala enotna pravila o tem, katero nacionalno pravo naj se uporablja za določitev lastništva čezmejno odstopljene terjatve v civilnih in gospodarskih zadevah. S tem se želi doseči odpravo pravne negotovosti, spodbujanje  čezmejnih naložb ter olajšavo dostopa do posojil.

Ministri so se strinjali tudi glede oblikovanja splošnega pristopa glede uredbe o čezmejnem e-pravosodju v Evropi (e-CODEX), ki bo pravosodnim organom omogočil varno medsebojno komuniciranje. Predlagana nova pravila bodo formalno vzpostavila sistem e-CODEX na ravni EU in mu zagotovila jasno pravno podlago.

Svet je dosegel dogovor o splošnem pristopu glede sprememb uredbe o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Cilj sprememb je povečati učinkovitost, ustreznost in upravljanje agencije ter pojasniti obseg njenih dejavnosti po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Svet je sprejel še sklepe o zaščiti ranljivih odraslih oseb v EU v civilnih in kazenskih zadevah, kar je še posebej pomembno v luči demografskih sprememb v državah članicah, in okrepljenim migracijskim tokom starejše populacije med evropskimi državami.

Predsedstvo in Komisija sta predstavila napredek pri vzpostavitvi delovanja Evropskega javnega tožilstva, ki je s 1. junijem pričelo z operativnimi dejavnostmi in prevzelo naloge preiskave in pregona kaznivih dejanj zoper finančne interese EU. Čeprav Slovenija še ni imenovala evropskih delegiranih tožilcev, trdno stoji za projektom Evropskega javnega tožilstva in z velikim zadovoljstvom pozdravlja začetek njegovega operativnega delovanja.

Potekala je tudi izmenjava mnenj na področju vloge javnega tožilstva v zvezi z vladavino prava, ki je izhajala iz stališča, da je učinkovitost javnega tožilstva bistvenega pomena za pravilno delovanje pravosodnega sistema in sodelovanja med državami članicami EU.

Državni sekretar Ratej je ministrom predstavil prioritete slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju pravosodja. Ključna tema bo zaščita človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in uporaba interneta, prioritete pa vključujejo:

  • boj proti sovražnemu govoru in kaznivim dejanjem, storjenim iz sovraštva;
  • etične vidike in potencialne vplive umetne inteligence na temeljne pravice;
  • zaščito pravic otrok;
  • bodoči sporazum o e-dokazih z ZDA;
  • digitalizacijo pravosodja (e-CODEX);
  • pristop EU k Evropski konvenciji o človekovih pravicah;
  • pristop EU k Haaški konvenciji o sodbah.

Ob zaključku portugalskega predsedovanja je Slovenija prejela simbolni ključ predsedovanja, sodniško kladivo. Državni sekretar Ratej se je portugalski ministrici zahvalil za izjemno delo in napredek, ki so ga opravili v času svojega predsedovanja.

Več informacij na spletni strani EU.

Portugalska ministrica predala kladivo državnemu sekretarju Rateju
1 / 4