Skoči do osrednje vsebine

Nova Uprava za vojaško dediščino pomeni tudi učinkovitejše delo

Pod okriljem Ministrstva za obrambo RS je s 1. junijem začela z delom nova Uprava Republike Slovenije za vojaško dediščino (URSVD). Na današnji redni tedenski novinarski konferenci je organizacijsko strukturo, področja dela in pristojnosti nove uprave predstavil vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSVD Rok Janez Šteblaj.

Uprava za vojaško dediščino združuje tri sektorje, in sicer Sektor za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja; Sektor za vojne grobove in grobišča ter Vojaški muzej Slovenske vojske. Kot je pojasnil Šteblaj, gre za prenos nalog, ki so jih zdaj izvajala tri ministrstva, pod eno streho, kar bo omogočilo racionalnejše, predvsem pa učinkovitejše delo na vseh treh področjih. Združevanje nalog pod eno upravo pomeni tudi prenos delovnih mest iz organov. Naloge še vedno opravljajo tisti, ki so jih tudi prej pod različnimi ministrstvi. Podobno je tudi z zagotavljanjem finančnih virov; obstoječi proračunski viri se prenesejo v izvajanje URSVD.

»Zbiranje, ohranjanje, varovanje in posredovanje snovne in nesnovne vojaške dediščine sodijo med glavne naloge Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino,« je še poudaril novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Roka Janez Šteblaj.

Video posnetek konference (youtubeMORS)

Direktor nove Uprave za vojaško dediščino za govorniškim odrom pred panojem ministrstva in zastavama Slovenije ter EU

Na današnji virtualni tedenski novinarski konferenci je področja dela in pristojnosti nove uprave predstavil vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSVD Rok Janez Šteblaj | Avtor Vekoslav Rajh, MORS