Skoči do osrednje vsebine

Simpozij EUREF (European Reference Frame) 2021 v Ljubljani

Geodetska uprava je med 26. in 28. majem 2021 gostila jubilejni 30. EUREF simpozij (European Reference Frame). Simpozij bi moral biti v Ljubljani izveden že lani, vendar je bil zaradi pandemije novega koronavirusa preložen na letošnje leto. Žal razmere še vedno niso omogočale izvedbe simpozija v živo, zato je bil izveden na daljavo.

Simpozija se je udeležilo 150 prijavljenih gostov iz 30-ih držav, kar je največ doslej. Predstavljenih je bilo več kot 50 prispevkov, tudi več vabljenih predavanj zelo eminentnih gostov. Vsebinsko je bil simpozij razdeljen na pet tematskih sklopov:

  • Sistemi: ETRS89 (European Terrestrial Reference System 89), EVRS (European Vertical Reference System), geoid in sorodni modeli;
  • Omrežja: EPN (EUREF Permanent Network), UELN (United European Leveling Network), zgoščevanje;
  • Tehnike: GNSS (Global Navigation Satellite Systems), nivelman, kombinacija;
  • Aplikacije: geoznanosti, geoinformacije in
  • Nacionalna poročila.

Tudi Slovenija se je predstavila s prispevkoma, posvečena izzivom pri vzpostavljanju kakovostnega geodetskega referenčnega sistema in pri zagotavljanju storitev za končne uporabnike v katastru. Predstavili smo tudi nacionalno poročilo. Poudarki so bili na posodobitvi državnega terestričnega referenčnega sistema D96-17, novostih v državnih omrežjih GNSS-postaj, vzpostavitvi nove pasivne kontrolne GNSS-mreže in uvedbi novega višinskega referenčnega sistema SVS2010.

Resolucije simpozija EUREF 2021 so posvečene EVRS in nujnosti povezave z ETRS89, uvajanju načel FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) za podatke GNSS, pomenu čezmejne skladnosti realizacij ETRS89 ter odpravi neskladij med koordinatami EPN-postaj iz toka podatkov v realnem času in njihovih uradnih ETRS89 koordinat. Zadnja resolucija izraža zahvalo lokalnemu organizacijskemu odboru in vsem sodelujočim institucijam ter sponzorju za odlično organizacijo dogodka.

Spletna stran jubilejnega 30. EUREF simpozija