Skoči do osrednje vsebine

Veljavnost brezplačnih vozovnic avtomatsko podaljšana za leto dni

Minister Jernej Vrtovec je podpisal sklep, ki upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020 veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz avtomatsko podaljša veljavnost za eno leto.

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerih so se bistveno spremenile možnosti uporabe javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Ker upravičenci prevoza javnega prevoza potnikov niso koristili, oziroma so ga koristili v zmanjšanem obsegu, se izvedejo naslednji ukrepi:

Upravičencem, ki so imeli v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2020  veljavno subvencionirano vozovnico za brezplačen prevoz, se za eno leto avtomatsko podaljša veljavnost vloge za izdajo vozovnice za brezplačen prevoz in veljavnost izdane vozovnice, glede na datum veljavnosti.
Na primer: vozovnicam z veljavnostjo od 1. julija 2020 do 30. junija 2021 se podaljša veljavnost do 30 junija 2022 in vozovnicam z veljavnostjo od 1. avgusta 2020 do 31. julija 2021, se podaljša veljavnost do 31. julija 2022.

Podaljšanje veljavnosti subvencionirane vozovnice se opravi avtomatsko, brez vložitve ponovne vloge, pri čemer organ Javnega potniškega prometa sam preveri, ali upravičenec še vedno izpolnjuje pogoje za odobritev subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz.

Upravičencem do subvencioniranega prevoza, ki bodo imeli v mesecu juniju veljavno subvencionirano vozovnico, se podaljša obdobje veljavnosti vozovnice do 31.avgusta 2021.
 

Podaljšanje veljavnosti vozovnic se izvede avtomatizirano do 2.7.2021 in je brezplačno.