Skoči do osrednje vsebine

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije

Državni zbor je na današnji izredni seji s 64 glasovi za in dvema prosti sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU (ZSKZDČEU-1C) . Gre za implementacijo in izvajanje evropskih predpisov na področju sodelovanja v kazenskih zadevah.

Novela prinaša novo ureditev sodelovanja držav članic na področju odvzema premoženja v kazenskem postopku in s tem povezanega začasnega zavarovanja.

Novela prinaša tudi črtanje določb zakona, ki se nanašajo na Eurojust. Na tem področju je na evropski ravni prišlo do sprejema nove uredbe. Določbe, ki so potrebne za njeno izvajanje, so bile v pretežnem delu vključene v zakon, ki ureja delovanje državnega tožilstva (ZDT-1D). Spremembe ZSKZDČEU-1 torej predstavljajo predvsem uskladitev med obema zakonoma.

V zvezi z evropskim nalogom za prijetje in predajo novela prinaša določene dopolnitve pri implementaciji dveh evropskih direktiv, in sicer v zvezi z jamstvi, ki jih v postopku predaje uživajo prijete osebe. Na področju izmenjave podatkov iz kazenskih evidenc pa se dopolnjujejo predvsem določbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Pomembna novost je uvedba statističnega poročanja o postopkih sodelovanja po ZSKZDČEU-1, ki ga bosta izvajala Vrhovno sodišče ter Vrhovno državno tožilstvo. V skladu s prehodno določbo se bo poročanje podatkov v celotnem obsegu, kot ga določa novi 8.a člen zakona, izvajalo šele, ko bodo vzpostavljene tehnične zmožnosti za avtomatiziran zajem podatkov.          

Edina sprememba, ki ni potrebna zaradi prenosa oziroma izvajanja evropskega pravnega reda, se nanaša na sodelovanje z Združenim kraljestvom v postopkih predaje, saj je bil tik pred iztekom preteklega leta podpisan poseben sporazum, ki ureja odnose med Unijo, članicami in Združenim kraljestvom, med drugim tudi odnose na področju sodelovanja v kazenskih zadevah. Ker je poglavje sporazuma, ki se nanaša na postopke predaje, zelo podobno ureditvi med samimi državami članicami EU, smo se odločili, da za te postopke določimo smiselno uporabo ZSKZDČEU-1.