Skoči do osrednje vsebine

Postavitev oznake visoke vode na dan Save v Polhovem Gradcu in v drugih državah porečja Save

Na dan Save, 1. junija, je v Polhovem Gradcu potekala postavitev oznake visokih voda. Oznaka obeležuje, do kod se je najvišje povzpela reka Božna v Polhovem Gradcu. Prebivalce opozarja na visoke vode kot naravnem pojavu, ki se ga bo treba v prihodnje zaradi vpliva podnebnih sprememb vedno bolj zavedati.

Na dogodku so učenci OŠ Polhov Gradec po reki Božni spustili ladjice, ki bodo z vodnim tokom prepotovale vse države porečja Save. Ob tem spustu smo opozorili tudi na dan Donave (29. junij).

Akciji postavitve oznake so se preko video povezave pridružile tudi države, ki ležijo dolvodno ob Savi. Po vzorcu slovenske oznake so na izbranih mestih institucije, ki namenjajo porečjema Save in Donave posebno pozornost in skrb, postavile oznake visokih voda.

Pri postavitvah oznak v porečju Save so sodelovali: Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC), Državni hidrometeorološki zavod (HR), Republiški hidrometeorološki zavod Republike Srpske (BA),  Federalni hidrometeorološki zavod - Sarajevo in Republiški hidrometeorološki zavod Srbije.

Agencija za okolje pa je dogodek v Polhovem Gradcu pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor, Komisijo za hidrogeografijo , ISRBC, Mednarodno komisijo za varstvo reke Donave (ICPDR), Osnovno šolo Polhov Gradec in Občino Dobrova – Polhov Gradec.