Skoči do osrednje vsebine

Kopalne vode v Evropi in Sloveniji v letu 2020

Slovenija se v Evropi z dobro kakovostjo kopalnih voda že vseskozi uvršča v vrh držav, ki spremljajo kakovost teh voda.

To potrjuje tudi Evropsko poročilo o stanju kopalih voda za leto 2020 (v angleškem jeziku).

Slovenijo poročilo uvršča med 11 držav, v katerih so vse kopalne vode primerne za kopanje. Te države so: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Grčija, Hrvaška, Litva, Malta, Romunija, Slovaška in Slovenja.

Slovenija je tudi ena od desetih držav, ki je med sezono zagotovila zadostno število analiz (kot tudi Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Estonija, Irska, Luksemburg, Malta in Romunija). Zaradi epidemije ni bilo možno razvrstiti 1.309 (6 %) neustreznih vzorcev. Največ težav sta pri tem imeli Poljska in Anglija. Njun delež neustrezno vzorčenih kopalnih voda je 70%.

V Evropi je bilo lansko leto 22.276 kopalnih voda. Delež odličnih kopalnih voda je v obdobju 2014–2020 v Evropi stabilen in se giblje 85–87 % za obalne kopalne vode ter med 77–81 % za celinske kopalne vode. Zaradi večje samočistilne sposobnosti morja je kakovost obalnih območij navadno boljša, saj številne srednjeevropske celinske kopalne vode ležijo na razmeroma majhnih jezerih in ribnikih ter rekah z nizkim pretokom. Te vode so zlasti poleti bolj dovzetne za kratkotrajna onesnaženja zaradi močnega poletnega deževja ali suše.

Podobne razlike med kakovostjo kopalnih voda na celini in morju ugotavljamo tudi pri nas. Kopalne vode na morju so že vrsto let nad evropskim povprečjem, saj so bile do pred dvema letoma vse kopalne vode na morju (21) odlične kakovosti. Zaradi onesnaženja v letu 2019 je na osnovi štiriletnega niza podatkov kot zadostno še vedno razvrščeno kopališče Žusterna, kar se odraža tudi v deležu odličnih kopalnih voda na morju zadnji dve leti (95.2%). Delež odličnih celinskih kopalnih voda v letu 2020 znaša 76.9% in je na ravni evropskih vrednosti.

Zaradi boljše kakovosti kopalnih voda na morju se glede na delež odličnih kopalnih voda pred Slovenijo uvrščajo države s pretežnim deležem kopalnih voda na morju (Malta, Ciper, Hrvaška, Španija, Italija, Grčija, Nemčija) kljub dejstvu, da je v nekaterih od teh držav še veliko število slabih, torej neustreznih kopalnih voda. Slabih kopalnih voda je bilo v Evropi leta 2020 296 oz. 1,3 %, največ v Italiji (93), Franciji (78) in na Nizozemskem (30).

Zaradi slabe kakovosti zadnjih petih letih je trajna prepoved kopanja podana za 45 evropskih kopališč: 34 v Italiji, tri v Franciji, dve na Nizozemskem in eno na Češkem, Danskem, Irskem, Španiji, Švedskem in v Združenem kraljestvu.

Kakovost kopalnih voda odraža uspeh izvajanja okoljskih politik, povezanih z vodo. Poročilo „Upravljanje kopalnih voda v Evropi: uspehi in izzivi“, objavljeno letos, predstavlja primere izboljšav kakovosti kopalnih voda v zadnjih štirih desetletjih in oris, kako bi lahko zaščitili in obnovili kopališča v prihodnjih desetletjih, ob upoštevanju nastajajočih pritiskov, kot so podnebne spremembe in onesnaževanje s plastiko.

Kakovost kopalnih voda v Sloveniji

V slovenskem poročilu o stanju kopalnih voda v letu 2020 ugotavljamo, da je 85,1% (40 od 47) kopalnih voda odličnih, 8,5% (4) dobre kakovosti, zadostne so tri (6,4%), nobena kopalna voda pa ni v slabem stanju, zaradi česar bi bilo kopanje prepovedano.

Glede na prve letošnje rezultate na naših kopalnih vodah na morju se lahko nadejamo dobre kakovosti vode tudi v letošnji kopalni sezoni. Podatki prvih analiz vode so objavljeni na prikazovalniku Karta kopalnih voda, kjer bodo objavljena tudi opozorila za zdravo in varno kopanje.

Mestno kopališče Koper 2020

Mestno kopališče Koper 2020 | Avtor: ARSO