Skoči do osrednje vsebine

Nacionalna delavnica Odziv v primeru izrednih onesnaženj vodotokov in poplav

Za slovenske deležnike projekta WACOM je v četrtek, 27. maja 2021, potekala spletna delavnica »Obvladovanje izrednih razmer, povezanih z vodami na porečju reke Save«, kjer Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) sodeluje kot pridruženi partner v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Ministrstvom za okolje in prostor ter Hidroelektrarnami na spodnji Savi. Delavnice se je udeležilo 69 udeležencev, od tega 43 deležnikov iz 32 institucij.

Ključni izziv projekta WACOM je izboljšanje čezmejnega usklajenega delovanja v primeru izrednega onesnaženja in poplav na čezmejnih vodotokih v porečju reke Save, kar vključuje tudi analizo odziva v vsaki posamezni državi. V projektu WACOM sodeluje 10 projektnih partnerjev iz štirih držav: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina ter Srbija.

Delavnica je bila kot prva v nizu treh delavnic, namenjena obravnavi trenutnega stanja pripravljenosti na odziv in vodenje nesreč v primeru izrednega onesnaženja vodotokov ter poplav v Sloveniji. Na delavnici so bili predstavljeni in analizirani obstoječi postopki v Sloveniji ter opredeljene usmeritve za izboljšanje usklajenega odziva v primeru izrednih onesnaženj in poplav na porečju Save.

Udeležence delavnice je v imenu Direkcije za vode pozdravila mag. Suzana Stražar, direktorica Urada za upravljanje z vodami na DRSV, ter predstavila ključno vlogo direkcije na področju zmanjševanja ogroženosti pred poplavami, ukrepanja v času povečane nevarnosti in ukrepanja v času poplav ter morebitnih onesnaženj voda.

»Naša prva skrb je varnost prebivalcev, ščitenje njihovega premoženja in infrastrukture, ki omogoča normalno in varno življenje ljudi ter uspešno delovanje in hitrejši razvoj Slovenije. Pri izvajanju konkretnih gradbenih projektov ustvarjamo in ohranjamo ravnotežje med kvaliteto življenj prebivalcev ter med prizadevanjem za boljše stanje okolja,« je poudarila mag. Suzana Stražar.

V nadaljevanju delavnice je bila podrobneje predstavljena vloga DRSV pri poplavnih dogodkih. »Z uporabo ustreznih platform in s predvideno vzpostavitvijo nacionalnega nadzornega centra, o katerem razmišljamo, bomo lahko svojo učinkovitost še izboljšali. Samo usklajeno delovanje med vsemi deležniki pri izrednih dogodkih nam lahko prinese najboljše rezultate,« je zaključila mag. Stražarjeva.

Direkcijo za vode je zastopala tudi Alenka Kotar, vodja Sektorja območja spodnje Save, ki je predstavila analizo stanja Slovenije na področju in obvladovanju izrednih razmer (poplav, izrednega onesnaženja).