Skoči do osrednje vsebine

Vlada seznanjena z nadaljevanjem postopkov glede upravljanja programa Boxer

Vlada je sprejela Informacijo o začetku nadaljevanja postopka za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju za upravljanje programa Boxer za izgradnjo Srednje bataljonske bojne skupine.

Postopke za nakup bojnih kolesnih vozil 8X8 je Ministrstvo za obrambo začelo leta 2017, pri čemer naj bi se Slovenija programu BOXER pridružila kot država nečlanica Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR). Ministrstvo za obrambo je z OCCAR začelo usklajevanja mednarodno pravnih  aktov za izvedbo projekta, vključno z besedilom glavne pogodbe, in za večino od njih izvedlo medresorsko usklajevanje. Ministrstvo za obrambo je leta 2018 pridobilo ponudbo OCCAR za nakup 48 BKV 8x8 z oborožitvenimi sistemi (top 30 mm).  V začetku leta 2019 je bilo ocenjeno, da je treba pred nadaljevanjem projekta preučiti celovitejši pristop pri izgradnji Srednje bataljonske bojne skupine ter pripraviti podlago, ki bo omogočila prevzemanje obveznosti v večletnem časovnem obdobju. Zaradi navedenega je bil projekt začasno odložen.

V letu 2020 je bila izdelana celovita taktična študija, kar zagotavlja celostnostni pristop pri implementaciji cilja zmogljivosti. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na obrambnem področju je bila lani izdelana Novelacija investicijskega programa, ki upošteva ugotovitve taktične študije in bolj podrobno opredeljuje zagotavljanje in usposabljanje kadrov ter zagotovitev potrebne infrastrukture. S sprejetjem Zakona o zagotavljanju investicij v slovenski vojski v letih 2121 do 2026 je zagotovljena normativna podlaga, ki za realizacijo projektov nakupa najpomembnejših oborožitvenih sistemov omogoča sprejemanje finančnih obveznosti v daljšem časovnem obdobju. Veljavni Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2018-2023 omogoča začetek izvajanja izgradnje Srednje bataljonske bojne skupine.

S tem so izpolnjeni vsi pogoji zaradi katerih je bil projekt začasno odložen, zato  bo Ministrstvo za obrambo nadaljevalo postopke nakupa BKV 8x8 prek organizacije OCCAR. Slovenija se bo programu BOXER pridružila kot država nečlanica OCCAR v programu BOXER. Postopek se bo nadaljeval z usklajevanjem Pobude za sklenitev Sporazuma med Vlado RS in organizacijo OCCAR o upravljanju programa BOXER.