Skoči do osrednje vsebine

Skupno zasedanje stalnega odbora za kataster v evropski uniji (PCC) in skupine za zemljiški kataster, ki deluje v okviru EuroGeographicsa (CLRKEN)

V času od 27. do 28. maja 2021 je bilo izvedeno spletno zasedanje stalnega odbora za kataster (PCC), skupaj z zasedanjem skupine za zemljiške registre in katastre, ki deluje v okviru EuroGeographicsa (CLRKEN).

Tokratna konferenca je potekala pod naslovom »Cadaster – contributions for a low-carbon economy and society«. Konference se je udeležilo 132 udeležencev iz 31 držav. V okviru zasedanja so bil predstavljeni tudi rezultati ankete, ki so jo člani CLRKEN izdelali v mesecu aprilu 2021. Rezultati vseh zbranih in analiziranih vprašalnikov so dostopni na spletni strani PCC.

Na povabilo organizatorja je generalni direktor Geodetske uprave Tomaž Petek, v programu konference sodeloval s predstavitvijo aktivnosti evropskega regionalnega odbora skupine strokovnjakov za upravljanje z geografskimi informacijami pri OZN - UN GGIM Evropa, kjer trenutno opravlja vlogo predsedujočega izvršilnemu odboru.

Ob zaključku zasedanja je bila izpeljana tudi primopredaja zastave stalnega odbora za kataster, saj bo Geodetska uprava v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021 vodila stalni odbor za kataster v okviru EU (PCC). V začetku novembra 2021 bo tako Slovenija organizirala naslednje redno polletno zasedanje PCC in CLRKEN.

Spletna stran stalnega odbora za kataster (PCC)

Spletna stran za zemljiške knjige in katastre, ki deluje v okviru EuroGeographicsa (CLRKEN)