Skoči do osrednje vsebine

12. Dan Alpske konvencije - uresničevanje Slovenije kot vizije zelene turistične destinacije s podporo javnega potniškega prometa

  • Ministrstvo za okolje in prostor

12. Dan Alpske konvencije, ki je potekal včeraj 27. 5. 2021, se je na osrednjem spletnem posvetu osredotočil na javni potniški promet in turizem, ki ga je organiziral Posoški razvojni center iz Tolmina, Informacijska točka Alpske konvencije. Posvet je del projekta LokAlp, ki ga je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), navezuje pa se tudi na podnebne aktivnosti v sklopu Alpske konvencije.

Logotip 12. Dan Alpske konvencije

Logotip 12. Dan Alpske konvencije

Izboljšanje javnega prometa in njegovo prilagajanje potrebam in izzivom različnih območij sodi v sklop aktivnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.  Gre pa tudi ključna vsebino, kjer bi bilo treba bolj odločno nadaljevati ukrepe kot podpora izvajanju usmeritev za Slovenijo kot zelene turistične destinacije. Poglede, izkušnje in načrte so soočili: predstavniki ministrstev, pristojnih za promet, turizem, prostorski razvoj, naravo, predstavniki regionalne in lokalne ravni, Turizem Bohinj, Posoški razvojni center, občina Podčetrtek ter predstavniki ponudnikov, avtobusni in železniški prevozniki, Nomago, Arriva in Slovenske železnice. Predstavitve in govorci so se dotaknili uresničevanja vizije zelene turistične destinacije s podporo javnega potniškega prometa, še posebej, v kolikšni meri lahko javni promet razbremeni turistične prometne tokove v naravno ohranjenih območjih ter omogoči obiskovanje narave na trajnosten in podnebju prijazen način. Lokalne skupnosti so predstavile svoje izkušnje in dobre prakse, ki pa potrebujejo tudi ustrezne sistemske rešitve.

Poleg nekaterih, že uveljavljenih dobrih rešitev in praks na lokalni ravni so v razpravi med izzivi med drugim izpostavili: kako spodbuditi ljudi k večji uporabi javnega potniškega prometa; javni potniški promet vključiti kot sestavni del turistične ponudbe; uskladitev voznih redov in izboljšanje dostopnosti do informacij o voznih redih in trasah; kako povezati potrebe lokalnih uporabnikov in turistov na redko poseljenih podeželskih območjih; določitev nosilnih zmogljivosti za turistični obisk. Med predlogi rešitev pa so bili med drugim: kombinacija javnega potniškega prometa in zasebnih inovativnih mobilnostnih rešitev; povezovanje regijskega in državnega odločanja na strateški in na operativni ravni; razviti orodja za omejevanje netrajnostnega obnašanja na področjih prostorskega načrtovanja, omejevanja parkiranja in trajanja dostopnosti; vzpostavitev enotne aplikacije z voznimi redi in trasami vseh ponudnikov javnega potniškega prometa; izboljšati komuniciranja prednosti uporabe javnega potniškega prometa; oblikovati taka nadomestila za prihod na delo, ki bodo v prid večje uporabe javnega potniškega prometa.

V sklopu Dneva Alpske konvencije pa smo predstavili tudi povzetke drugih zanimivih lokalnih podnebnih projektov ter njihove glavne rezultate.