Skoči do osrednje vsebine

12. Dan Alpske konvencije 2021

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Alpe želijo postati modelno območje za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje in to vizijo uresničujejo s sprejetimi obvezami v okviru Alpske konvencije, v sodelovanju z vsealpskimi mrežami in lokalnimi partnerji.

V okviru Alpske konvencije so ministri držav alpskega loka, Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Nemčija, Monako, Slovenija in Švica, sprejeli Alpski sistem podnebnih ciljev, ki s cilji naslavlja deset sektorskih področij, prostorsko načrtovanje, promet, energija, turizem, tla, gorsko kmetijstvo, gorski gozd, ekosistemi in biotska raznovrstnost, voda in naravne nesreče. Cilji so bili podlaga za sprejem Akcijskega načrta za podnebje v Alpah 2.0 v letu 2020 in prioritetne aktivnosti, ki zahtevajo skupno, koordinirano izvajanje na območju alpskega loka. Za izvajanje sprejetih dokumentov je bila zasnovana spletna platforma kot orodje za zainteresirane strokovnjake in druge posameznike, ki bi želeli prispevati k delu Alpskega odbora za podnebje in izvajanju Akcijskega načrta 2.0 in Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050.

Sprejete zaveze na globalni, evropski, širši regionalni in nacionalni ravni glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 je v Evropi podprt z Zelenim dogovorom za Evropo. Cilji in ukrepi pa bodo uspešni, če bomo v procesu izvajanja prisluhnili dejanskim izzivom na lokalni ravni in če bodo k sodelovanju pritegnjeni prebivalci. Letošnji, 12. dan Alpske konvencije, zato posvečamo podnebnim spremembam s poudarkom na aktivnostih, ki jih vodijo lokalni partnerji, številnih dobrih praksah pa tudi izzivih na tej poti. Njihove izkušnje in pristopi so zanimivi tudi za druga območja.

Osrednji dogodek 12. Dneva Alpske konvencije bo spletna konferenca Javni potniški promet in turizem, 27. maja 2021. Predstavitve in govorci se bodo dotaknili uresničevanja vizije zelene turistične destinacije s podporo javnega potniškega prometa, še posebej, v kolikšni meri lahko javni promet razbremeni turistične prometne tokove v naravno ohranjenih območjih ter omogoči obiskovanje narave na trajnosten in podnebju prijazen način. Lokalne skupnosti bodo predstavile svoje izkušnje in dobre prakse, ki pa potrebujejo tudi ustrezne sistemske rešitve.

V obliki povzetkov predstavljamo rezultate projektov, ki smo jih podprli s sredstvi podnebnega sklada v letu 2019, na spodnjih povezavah pa si lahko ogledate nekaj najbolj zanimivih rezultatov projektov.

Si predstavljate, kaj pomenijo podnebne spremembe v gorskih območjih? Oglejte si izginjanje Triglavskega ledenika in ledenika pod Skuto v času podnebnih sprememb.

Izginjanje Triglavskega ledenika

Tudi alpinizem se s podnebnimi spremembami spreminja. Kako? Oglejte si osebno izkušnjo

Dobre prakse prilagajanja na podnebne spremembe SO! Oglejte si in jih uporabite v vaši lokalni skupnosti!

Kako uresničevati Alpski sistem podnebnih ciljev v gorskih gozdovih Slovenije? Preberite priporočila!

Veste, kako bi lahko Vi prispevali k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje? Poglejte si namige, ki jih je prispeval LokAlp!

Čez teden dni ste lepo vabljeni tudi na Uro za podnebje, ko se bodo 5. junija 2021 na svetovni dan okolja v državah Alpske konvencije zvrstile številne aktivnosti v podporo in promocijo varstva podnebja. Uro za podnebje sooblikujeta tudi naši Informacijski točki Alpske konvencije, Slovenski planinski muzej in Mojstrane in Posoški razvojni center iz Tolmina.