Skoči do osrednje vsebine

Uspešno prvo srečanje Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije

Danes je na Ministrstvu za obrambo potekalo prvo srečanje Pogajalske skupine za sklenitev normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva (v nadaljevanju pogajalska skupina) s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS). Srečanje je bilo po oceni vodje pogajalske skupine državnega sekretarja mag. Janeza Žaklja uspešno. Pogajanja se bodo nadaljevala že v prihodnjem tednu.

Pogajalska skupina je predstavnikom sindikata predstavila ugotovitve in izhodišča v zvezi s IV. točko Stavkovnega sporazuma, in sicer, da je položajni dodatek za vodstvena delovna mesta, ki jih v poklicnem gasilstvu predstavlja skoraj tretjina zaposlenih, že ustrezno urejen, saj je ta že vključen v izhodiščni plačilni razred, kar je primerljivo s Slovensko vojsko in Policijo. Ob tem je pogajalska skupina sindikatu še predstavila predlog spremembe Uredbe o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence, s katero se pravica do položajnega dodatka uredi še za vodenje manjših skupin v poklicnem gasilstvu. V uvodnem delu srečanja je bil potrjen Poslovnik o vodenju pogajanj za sprejem normativnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, ki bo po manjših redakcijskih popravkih podpisan na naslednjem srečanju.

Pogajalsko skupino, ki jo je Vlada Republike Slovenije imenovala 24. maja 2021, sestavljajo predstavniki obeh gasilskih organizacij, Združenja poklicnih gasilcev Slovenije in Gasilske zveze Slovenije, predstavniki ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov (Združenje občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije) ter predstavniki Ministrstva za obrambo in Ministrstva za javno upravo. Sestava pogajalske skupine zagotavlja zastopanje interesov vseh, ki sooblikujejo in zagotavljajo finančna sredstva in druge pogoje za delovanje lokalne javne poklicne gasilske službe.

V Ministrstvu za obrambo kot resorno ministrstvo, ki je pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v pogajanjih s predstavniki SPGS zastopamo in predstavljamo stališča ustanoviteljev javnih gasilskih zavodov ter poudarjamo, da je ključna ohranitev plačnih razmerij v okviru enotnega plačnega sistema.

Pogajalski skupini vlade in poklicnih gasilcev v sejni sobi na Ministrstvu za obrambo

Srečanje Pogajalske skupine za dejavnost poklicnega gasilstva s predstavniki Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije na Ministrstvu za obrambo | Avtor Aleš Sila, MORS