Skoči do osrednje vsebine

Odločitve s 77. redne seje vlade s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

Vlada je na 77. redni seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021.

Posledice epidemije COVID-19 in ustavitev javnega življenja so občutili tudi kmetje, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Zaradi epidemije COVID-19 nastajajo velike težave s prodajo in izpadom dohodka na področju posameznih skupin dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Težave se kažejo zlasti na področju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki so povezane s turizmom na kmetijah. Kmetije, ki se ukvarjajo s turizmom, so morale začasno prenehati opravljati dejavnosti ponujanja nastanitev in vse gostinske dejavnosti. Poleg teh dejavnosti imajo večji izpad dohodka tudi dopolnilne dejavnosti, povezane s prodajo lastnih proizvodov šolam, vrtcem in drugim organizacijam, ki zagotavljajo prehrano, njihove dejavnosti pa v obdobju epidemije ne potekajo ali se izvajajo v precej zmanjšanem obsegu. Posledice ustavitve javnega življenja se kažejo tudi pri drugih storitvenih dejavnostih, pri katerih je prodaja storitev ali izdelkov povezana z obiski gostov. Kmetije v času ustavitve javnega življenja tako samevajo in so praktično čez noč izgubile dohodek. Kmetije lahko prodajajo svoje pridelke ter v kolikor imajo priglašeno še ustrezno dejavnost, izdelke in pridelke drugih kmetij, ob upoštevanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), pri čemer ni mogoče nadomestiti izpada prihodkov od prodaje iz naslova prej navedenih.

Do finančnega nadomestila je upravičen nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki je imel najkasneje na dan 1. 9. 2020 dokončno dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Vlagatelj mora izkazovati delež izpada dohodka vsaj v višini 30 % za obdobje od 1. februarja 2021 do 30. aprila 2021 v primerjavi z obdobjem od 1. februarja 2019 do 30. aprila 2019. Obdobje se z letom 2019 primerja zato, ker v tem letu še ni bilo ukrepov iz naslova epidemije COVID-19, ki bi vplivali dohodek.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na obseg izpada dohodka. Za namene tega odloka se za dohodek šteje ocena dohodka, ugotovljena kot razlika med prihodki od prodaje in normiranimi odhodki v višini 70 %. Za prihodke od prodaje se upošteva vsota izstavljenih računov v posameznem obdobju.

Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije COVID-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021.

Predpis je podlaga za izplačilo nadomestila upravičencem v sektorju govejega mesa, ki so utrpeli izpad dohodka zaradi nestabilnih razmer v sektorju govedoreje. Ocenjujemo, da je bilo obdobje oktober 2020 - marec 2021 za sektor izjemno težko zaradi različnih dejavnikov v celotni verigi. Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z:

  • znižanjem koeficienta ekonomičnosti reje,
  • znižanjem odkupnih cen goved,
  • nižanjem Neto dodane vrednosti (NDV) pri reji goved.

Za obdobje oktober 2020 – marec 2021 se predlaga finančna pomoč v višini 76 evrov na žival preračunano na glavo velike živine, kolikor znaša razlika upada dohodka na podlagi izračuna neto dodane vrednosti Kmetijskega inštituta Slovenije.