Skoči do osrednje vsebine

Minister Počivalšek: Digitalni sveženj je pomemben del gospodarskega okrevanja

Minister Zdravko Počivalšek se je udeležil Sveta za konkurenčnost in rast – notranji trg, industrija, kjer so z ministri razpravljali o okrevanju in odpornosti evropskega gospodarstva. Poudarek je bil na industrijski politiki in svežnju o digitalnih storitvah.

Minister Zdravko Počivalšek na enem izmed zasedanj Sveta Evropske Unije.

Minister Zdravko Počivalšek na enem izmed zasedanj Sveta Evropske Unije. | Avtor MGRT

Evropska komisija je uvodoma predstavila napredek na področju svežnja o digitalnih storitvah, ki vključuje Akt o digitalnih storitvah in Akt o digitalnih trgih. Minister Počivalšek je uvodoma poudaril, da Slovenija pozdravlja poročili o napredku, ki ustrezno odražata najbolj občutljiva vprašanja. Sveženj bo pripomogel k skladnosti globalnih pravil o digitalnih storitvah, hkrati pa ponuja odlično priložnost za povečanje evropske konkurenčnosti. Evropskim potrošnikom bo zagotovil pravičnejše in bolj zaupanja vredno spletno okolje, podjetjem pa večjo pravno varnost, hkrati pa poenotil pravila z določitvijo standardov za konkurenčne, nediskriminatorne, odgovorne in poštene digitalne trge. Na ta način bo sveženj zagotovil enake konkurenčne pogoje in več priložnosti na digitalnih trgih EU, predvsem za MSP.

Nadalje so razpravljali o nedavno posodobljeni industrijski strategiji. Minister Počivalšek je izpostavil, krepitev notranjega trga in industrijske baze tam, kjer ta še zaostaja. Poudaril je, da se strinjamo z vsemi načrtovanimi ključnimi področji ukrepanja. "Tudi v času našega predsedovanja bomo obravnavi teh vsebin posvetili posebno pozornost. Menimo, da je spodbujanje mednarodnih partnerstev in novih industrijskih zavezništev ter podpora pomembnim projektom skupnega evropskega interesa (IPCEI) prava pot. Pogoj za uspešno soočenje z izzivi dvojnega prehoda so po našem mnenju tudi zadostna vlaganja v raziskave in inovacije ter ustrezna krepitev kompetenc delovne sile", je poudaril. V okviru prizadevanj za krepitev notranjega trga mora biti posebne pozornosti deležno tudi področje storitev. Instrument enotnega trga za izredne razmere bo ključnega pomena za zagotovitev nemotenega delovanja notranjega trga, tudi kadar se bo ta soočal z zahtevnimi motnjami. Pri tem bo pomembno vlogo igrala tudi Projektna skupina za izvrševanje pravil notranjega trga (SMET).

V okviru točke razno so ministri sprejeli dvoje sklepe: sklepe Sveta o turizmu v Evropi za naslednje desetletje ter sklepe Sveta o podatkovnih tehnologijah za izboljšanje pobude "boljša pravna ureditev". Komisija je predstavila svoj nedavni predlog uredbe o določitvi usklajenih pravil o umetni inteligenci ter delegacije seznanila z glavnimi cilji predlagane uredbe o tujih subvencijah, ki izkrivljajo notranji trg. Avstrijska delegacija je predstavila dokument v zvezi z bistvenimi gradniki konkurenčnega prava in okvira državne pomoči, ki omogočajo evropsko konkurenčnost. Izvršni podpredsednik Dombrovskis je predstavil sporočilo o pregledu trgovinske politike. Ministri in ministrice so se seznanili tudi z dokumentom 17 držav članic o izzivih, s katerimi se trenutno sooča evropski standardizacijski sistem. Minister Počivalšek pa je ob koncu predstavil tudi delovni program slovenskega predsedovanja na področju Sveta za konkurenčnost - notranji trg in industrija (COMPET).