Skoči do osrednje vsebine

Javna razprava o osnutku Pravilnika o radonskih gradnjah

Na Upravi za jedrsko varnost smo v sodelovanju z Upravo za varstvo pred sevanji pripravili osnutek Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacije obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Pravilnik je nastal iz potrebe, da se v slovenski zakonodaji predpišejo zahteve za protiradonsko varne gradnje. S tem pravilnikom se v slovenski pravni red prenašajo tudi zahteve iz Direktive Sveta 2013/59/Euratom o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. S protiradonskim projektiranjem in radonskimi sanacijami obstoječih stavb se v slovensko gradbeništvo uvajajo nove zahteve s katerimi se zagotavlja zaščita in varstvo ljudi pred škodljivimi učinki radona.

Besedilo novega pravilnika je objavljeno na spletni strani e-demokracije.

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 25. junija 2021 na naslov gp.ursjv@gov.si ali igor.osojnik@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.