Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe za vloge na 16. javni razpis za podporo v naložbe v kmetijska gospodarstva

20 upravičencem (sklop B) in 6 upravičencem (sklop C) je Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) izdala odločbe v skupni vrednosti 8,51 milijonov evrov.

16. javni razpis za podukrep 4.1- Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 je bil objavljen 30. 10. 2020. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 23. 11. 2020 do objave zaprtja javnega razpisa, to je 27. 1. 2021.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) znašala 5 milijonov evrov, za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C) pa 3,6 milijonov evrov.

Na AKTRP je za sklop B prispelo 111 vlog, za katere je bilo izdano 20 odločb o pravici do sredstev ter s tem odobrenih 5.690.020,47 evrov podpore. 91 vlog je bilo zavrnjenih zaradi premalo razpisanih sredstev.

Za sklop C je prispelo 15 vlog, za katere je bilo izdanih 6 odločb o pravici do sredstev v višini 2.826.580,16 evrov podpore. 8 vlog je bilo zaradi premalo razpisanih sredstev zavrnjenih, izdan je bil tudi 1 sklep o ustavitvi postopka.