Skoči do osrednje vsebine

Zaprisega sodnih izvedencev, sodnega cenilca in sodnega tolmača

Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev, sodnega cenilca in sodnega tolmača.

Skupaj je zapriseglo sedem sodnih strokovnjakov. Državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Zlatko Ratej je v nagovoru izpostavil, da se v procesih odločanja pred sodišči in drugimi organi pojavlja vedno večja potreba po strokovnem znanju: »Pomoč strokovnjaka, ki je sposoben odgovoriti na specifična strokovna vprašanja oziroma je sposoben opraviti cenitev vrednosti stvari, je nujna. Ker so udeleženci v tovrstnih postopkih pogosto tujci, je nujna tudi pomoč strokovnjaka, ki je zmožen kakovostno tolmačiti na narokih in prevajati listine.«

Strokovna pomoč je nujna sestavina za doseganje cilja sodnih in drugih postopkov – sprejeti pravično, transparentno, na strokovnih temeljih argumentirano odločitev, ki jo bodo vsi udeleženci postopkov sposobni razumeti.  Opravljanje funkcije sodnega strokovnjaka nosi s seboj posebno odgovornost, saj lahko usodno vpliva na življenje posameznika, ki se je znašel v sodnem postopku.

Ratej je ob tem opozoril, da je: »pomembna zaveza, ki jo imenovanje za sodne izvedence, cenilce in tolmače prinese,  tudi skrb, da boste ves čas budno spremljali razvoj stroke, se izobraževali in s tem zagotavljali visoko raven vaše strokovnosti in kakovosti vašega strokovnega dela.«

Državni sekretar Ratej je novozapriseženim sodnim izvedencem, cenilcu in tolmaču izrazil zaupanje, da bodo s svojo strokovno vlogo v sodnih in drugih postopkih pripomogli k zagotavljanju pravičnih, argumentiranih in razumljivih odločitev in jim zaželel veliko uspeha pri prihajajočih izzivih.